• Tartalom

1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat

1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2022.12.01.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

aa) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 9. Központi kezelésű előirányzatok címének az 1. A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, ezen belül az 1. A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal, ezen belül az 1. A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímmel és

történő kiegészítését;

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 196 747 610 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 153 368 872 741 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

d) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a c) alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 153 368 872 741 forinttal történő túlteljesülését;
e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 368 998 793 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása cím terhére, a 3. melléklet szerint;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

f) a Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek az e) alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 368 998 793 forinttal történő túlteljesülését;

Felelős:

belügyminiszter
pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

2.1

3.2

4.3

5.4

1. melléklet az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozathoz

3. melléklet az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozathoz

1

A 2. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére