• Tartalom

162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

2022.04.29.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Széchenyi Pihenőkártyával kapcsolatos rendelkezések

1. § A Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ában a „2022. május 31.” szövegrész helyébe a „2022. július 1.” szöveg lép.

2. Élelmiszerárral kapcsolatos rendelkezések

2. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „2022. május 1.” szövegrész helyébe a „2022. július 1.”,

b) 6. § (1) bekezdésében a „2022. május 2-ig” szövegrész helyébe az „a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig”,

c) 6. § (2) bekezdésében a „2022. május 2-án” szövegrész helyébe az „a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor”

szöveg lép.

3. Üzemanyagárral kapcsolatos rendelkezések

3. § A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában a „2022. május 15.” szövegrészek helyébe a „2022. július 1.” szöveg lép.

4. § A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az „április és május” szövegrész helyébe az „április, május és június”,

b) 6. § (1) bekezdésében a „2022. május 15.” szövegrész helyébe a „2022. július 1.”,

c) 6. § (2) bekezdésében a „2022. június 21.” szövegrész helyébe a „2022. július 21.”

szöveg lép.

5. § A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében és 4. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „2022. május 15.” szövegrész helyébe a „2022. július 1.”,

b) 2. § (1) és (3) bekezdésében a „május és június” szövegrész helyébe a „május, június és július”,

c) 2. § (2) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „hat”,

d) 2. § (4) bekezdésében a „2022. június 30.” szövegrész helyébe a „2022. július 31.”,

e) 3. §-ában a „2022. május 15-e” szövegrész helyébe a „2022. július 1-je”,

f) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „április és május” szövegrész helyébe az „április, május és június”,

g) 7. §-ában a „25%-ának” szövegrész helyébe a „33%-ának”

szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére