• Tartalom

163/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

163/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2022.04.29.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés e) pontjában a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg,

b) 9 § (1) bekezdésében a „2022. május 15-ig” szövegrész helyébe az „a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig” szöveg,

c) 9. § (2) bekezdésében a „2022. május 15-én” szövegrész helyébe az „a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor” szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére