• Tartalom

1652/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

1652/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

az egészséginformatikai irányításhoz kapcsolódó feladatok központosításához kapcsolódó források biztosításáról

2022.12.22.

A Kormány

1. egyetért az egészséginformatikai irányításhoz kapcsolódó feladatok központosításával, az ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltatóközpont) egészséginformatikai szolgáltatásainak, feladatainak bővítésével, ennek keretében a Szolgáltatóközpont által fejlesztendő és alkalmazásszinten üzemeltetendő egészséginformatikai rendszerek körének bővítésével, valamint az intézményi informatikai üzemeltetés Szolgáltatóközpont általi fokozatos átvételével;

2. az 1. pont végrehajtása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 64. Ágazati informatikai feladatok finanszírozása jogcímcsoporttal való kiegészítését.

Felelős:

pénzügyminiszter
belügyminiszter

Határidő:

2023. január 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére