• Tartalom

1695/2022. (XII. 30.) Korm. határozat

1695/2022. (XII. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv elfogadásáról és a megvalósításához szükséges egyéb intézkedésekről

2022.12.31.

1. A Kormány

1.1. megtárgyalta és elfogadta a részére bemutatott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Tervet (a továbbiakban: Intézkedési Terv);

1.2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával – gondoskodjon az Intézkedési Tervben megfogalmazott célok eléréséről és feladatok megvalósításáról;

Felelős:

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő:

folyamatos

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

2023. február 1.

1.4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon az 1. pont 1.2. alpontban megállapított feladatok megvalósítása érdekében 5 947 330 800 forint rendelkezésére állásáról, az alábbi ütemezés szerint:
1.4.1. a 2023. évben a Kvtv. 1. melléklet
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 5. Vallásturisztikai támogatások jogcím javára 421 252 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Működtetési célú kifizetések cím javára 623 000 000 forint,
1.4.2. a 2024. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzat javára 471 282 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 507 000 000 forint,
1.4.3. a 2025. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzat javára 221 132 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 483 000 000 forint,
1.4.4. a 2026. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzat javára 221 132 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 423 000 000 forint,
1.4.5. a 2027. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzat javára 221 132 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 423 000 000 forint,
1.4.6. a 2028. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzat javára 221 132 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 423 000 000 forint,
1.4.7. a 2029. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzat javára 221 132 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 423 000 000 forint,
1.4.8. a 2030. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzat javára 221 132 600 forint,
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára 423 000 000 forint;

Felelős:

pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő:

az 1.4.1. alpont tekintetében 2023. március 31.
az 1.4.2–1.4.8. alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

1.5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az Intézkedési Terv megvalósítása során felmerülő turizmust érintő átfogó szakmai kérdések esetén egyeztessen a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel;

Felelős:

a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Határidő:

folyamatos

1.6. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy vizsgálja meg a vallásturizmussal kapcsolatos jogszabályokat és készítsen jelentést a Kormány részére a szükséges módosításokról;

Felelős:

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő:

2023. március 31.

1.7. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy háromévente készítsen jelentést a Kormány részére az 1. pontban foglaltak megvalósításának bemutatása érdekében, továbbá szükség esetén a jelentésben foglaltakra figyelemmel vizsgálja felül az Intézkedési Tervet és nyújtson be róla előterjesztést a Kormány részére.

Felelős:

miniszterelnök általános helyettese

Határidő:

a 2022–2025 évekről 2026. március 31., azt követően az adott hároméves ciklust követő évben március 31.

2.1

1

A 2. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére