• Tartalom

2022. évi XVIII. törvény

2022. évi XVIII. törvény

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2022.08.02.

1. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

2. §3

3. §4

3. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

4. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

5. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

6. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

7. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

23. §24

24. §25

25. §26

8. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

9. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

30. §31

31. §32

32. §33

10. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

33. §34

34. §35

11. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

59. §60

60. §61

61. §62

62. §63

63. §64

64. §65

65. §66

66. §67

67. §68

68. §69

69. §70

70. §71

71. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

1.72

2.73

3.74

4.75

5.76

6.77

7.78

8.79

9.80

10.81

11.82

12.83

13.84

14.85

15.86

16.87

17.88

18.89

19.90

20.91

21.92

22.93

23.94

24.95

25.96

26.97

27.98

28.99

29.100

30.101

31.102

32.103

33.104

34.105

35.106

36.107

37.108

38.109

39.110

40.111

41.112

42.113

43.114

44.115

45.116

46.117

47.118

48.119

lép.

72. §120

12. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

73. §121

74. §122

75. §123

76. §124

13. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

77. §125

78. §126

14. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

79. §127

80. §128

81. §129

15. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

82. §130

83. §131

16. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

84. §132

85. §133

86. §134

87. §135

17. Záró rendelkezések

88. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A 63. §, a 64. § és a 71. § 34., 35. és 37–43. pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

89. § (1) Az 1. alcím az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 4–7. § és a 9. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 4. alcím az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 14. §, a 16. § és a 17. § az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 8. alcím az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 23. § és a 24. § az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(7) A 30. § és 31. § az az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(8) A 35–49. §, az 51. §, a 71. § 1–6., 19–22. és 46. pontja, valamint a 72. § a) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

(10) A 71. § 7–12. pontja Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(11) A 71. § 14–18. pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek és az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2022. évi XVIII. törvényhez136

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. július 22.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 63. § a 88. § (2) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

65

A 64. § a 88. § (2) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

66

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 71. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 71. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 71. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 71. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 71. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 71. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 71. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 71. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 71. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 71. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 71. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 71. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 71. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 71. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 71. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 71. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 71. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 71. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 71. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 71. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 71. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 71. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 71. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 71. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 71. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 71. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 71. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 71. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 71. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 71. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 71. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 71. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 71. § 33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 71. § 34. pontja a 88. § (2) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

106

A 71. § 35. pontja a 88. § (2) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

107

A 71. § 36. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 71. § 37. pontja a 88. § (2) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

109

A 71. § 38. pontja a 88. § (2) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

110

A 71. § 39. pontja a 88. § (2) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

111

A 71. § 40. pontja a 88. § (2) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

112

A 71. § 41. pontja a 88. § (2) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

113

A 71. § 42. pontja a 88. § (2) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

114

A 71. § 43. pontja a 88. § (2) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

115

A 71. § 44. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 71. § 45. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 71. § 46. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 71. § 47. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 71. § 48. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére