• Tartalom

180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról1

2022.05.25.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,

a 2–4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet kihirdetése

1. § A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

2. A veszélyhelyzettel összefüggő szabályok

2. §2 A Kormány a veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.

3. §3 (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.

(2) A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának, valamint a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések fenntartásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.

(3) A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában.

4. §4 A veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.

1

A rendeletet a 423/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2022. november 1. napjával.

2

A 2. § hatályát a 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 38. pontja a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította.

3

A 3. § hatályát a 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 38. pontja a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította.

4

A 4. § hatályát a 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 38. pontja a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére