• Tartalom

189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID–19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól

2023.07.01.

A Kormány

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. §, a 12. § b) pontja, valamint az 1. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/T. § (1) bekezdése szerinti bejelentését az érintett megteheti

a) személyesen bármely kormányablakban,

b) írásban a lakcíme szerint illetékes járási hivatalban vagy

c) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. § az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján lép hatályba.8

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.9

10. §10

11. §11

12. §12

1. melléklet a 189/2022. (V. 26.) Korm. rendelethez13

1

Az 1–7. §-t a 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1–7. §-t a 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–7. §-t a 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–7. §-t a 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–7. §-t a 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–7. §-t a 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1–7. §-t a 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 2/2023. (VII. 20.) IM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2023. június 30.

10

A 10. §-t a 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére