• Tartalom

19/2022. (IX. 19.) TIM rendelet

19/2022. (IX. 19.) TIM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az útdíjfizetéssel összefüggő módosításáról

2023.01.02.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 1–4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosítása

1. §1

2. § Az NFM rendelet

a)2

b)3

c)4

d)5

e)6

lép.

2. A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosítása

3. § (1)7

(2)8

(3)9

(4)10

(5)11

(6)12

(7)13

(8)14

(9)15

(10)16

(11)17

(12)18

4. § A Díjrendelet

a)19

b)20

c)21

d)22

e)23

f)24

g)25

h)26

i)27

j)28

lép.

5. §29

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. október 15-én lép hatályba.

(2) A 3. § (3) és (11) bekezdése, a 4. § a) pontja, az 5. § a) és b) pontja, valamint a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § b), c) és e) pontja, a 3. § (2), (4), (10) és (12) bekezdése, a 4. § b) és c) pontja, valamint a 3. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

1. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
2. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
3. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 2011/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelethez30

2. melléklet a 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelethez31

3. melléklet a 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelethez32

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § b) pontja a 6. § (3) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

4

A 2. § c) pontja a 6. § (3) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

5

A 2. § d) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. § e) pontja a 6. § (3) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

7

A 3. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § (2) bekezdése a 6. § (3) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

9

A 3. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. § (4) bekezdése a 6. § (3) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

11

A 3. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 3. § (6) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény alapján hatályát vesztette.

13

A 3. § (7) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 3. § (8) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 3. § (9) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 3. § (10) bekezdése a 6. § (3) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

17

A 3. § (11) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 3. § (12) bekezdése a 6. § (3) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

19

A 4. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 4. § b) pontja a 6. § (3) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

21

A 4. § c) pontja a 6. § (3) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

22

A 4. § d) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 4. § e) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 4. § f) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 4. § g) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 4. § h) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 4. § i) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 4. § j) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 3. melléklet a 6. § (3) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére