• Tartalom

2/2022. (III. 3.) OKFŐ utasítás

2/2022. (III. 3.) OKFŐ utasítás

az egyes munkáltatói jogok gyakorlásának átruházásáról

2022.03.05.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (16) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §-ában meghatározott intézmények tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásának átruházására vonatkozó szabályokat a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. §1

Melléklet a 2/2022. (III. 3.) OKFŐ utasításhoz


Szabályzat egyes munkáltatói jogok gyakorlásának átruházásáról

1. A szabályzat célja

1. Jelen szabályzat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. §-ában meghatározott egyes munkáltatói jogok gyakorlásának átruházására irányadó rendelkezéseket állapítja meg.

2. A szabályzat hatálya

2. Jelen szabályzat hatálya az Eütv.-ben meghatározott állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézményekre, valamint ezek foglalkoztatottjaira terjed ki.

3. Értelmező rendelkezések

3. Megyei intézmény: az Eütv.-ben alkalmazott fogalmi meghatározáson túlmenően a Budapesten működő, a Kormány rendeletében meghatározott, irányítói jogkört gyakorló egészségügyi intézmények.

4. Városi intézmény: az Eütv.-ben alkalmazott fogalmi meghatározáson túlmenően a Budapesten és Pest megyében működő, a Kormány rendeletében meghatározott, irányított egészségügyi intézmények.

5. Jelen utasítás alkalmazásában a továbbiakban az Eütv.-ben alkalmazott fogalmi meghatározások az irányadók.

4. A munkáltató jogok gyakorlásának átruházása

6. A megyei intézmény foglalkoztatottjai feletti alapvető munkáltatói jogokat – az orvosigazgató, az ápolási igazgató és a gazdasági igazgató, valamint a főigazgató általános vagy szakmai helyettesítését ellátó magasabb vezető felett gyakorolt alapvető munkáltatói jogok kivételével – az érintett megyei intézmény főigazgatója gyakorolja.

7. Az országos gyógyintézet foglalkoztatottjai feletti alapvető munkáltatói jogokat – az orvosigazgató, az ápolási igazgató és a gazdasági igazgató, valamint a főigazgató általános vagy szakmai helyettesítését ellátó magasabb vezető felett gyakorolt alapvető munkáltatói jogok kivételével – az érintett országos gyógyintézet főigazgatója gyakorolja.

8. A városi intézmény foglalkoztatottjai feletti alapvető munkáltatói jogok gyakorlását – az orvosigazgató, az ápolási igazgató és a gazdasági igazgató (amennyiben az intézmény gazdasági szervezettel rendelkezik), valamint a főigazgató általános vagy szakmai helyettesítését ellátó magasabb vezető felett gyakorolt alapvető munkáltatói jogok kivételével – az irányító megyei intézmény főigazgatója az érintett városi intézmény főigazgatójára ruházhatja át.

9. Az országos társgyógyintézet foglalkoztatottjai feletti alapvető munkáltatói jogok gyakorlását – az orvosigazgató, az ápolási igazgató és a gazdasági igazgató (amennyiben az intézmény gazdasági szervezettel rendelkezik), valamint a főigazgató általános vagy szakmai helyettesítését ellátó magasabb vezető felett gyakorolt alapvető munkáltatói jogok kivételével – az irányító országos gyógyintézet főigazgatója az érintett társgyógyintézet főigazgatójára ruházhatja át.
1

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére