• Tartalom

2/2022. (VII. 6.) ÉBM utasítás

2/2022. (VII. 6.) ÉBM utasítás

országos főépítész megbízásáról

2022.07.07.

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára a következő utasítást adom ki:

1. § A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (4) bekezdése alapjaϕn az országos főépítészi feladatok ellátásával Lánszki Regő államtitkárt bízom meg.

2. § (1) Az országos főépítész ellátja a Korm. rendelet és más jogszabály alapján az országos főépítész feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat, így különösen

a) szakmailag összehangolja az állami és az önkormányzati főépítészek tevékenységét,

b) ellátja az állami főépítészi vizsga lebonyolítási feladatait,

c) ellátja a központi építészeti-műszaki tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,

d) kidolgozza az építészet átfogó stratégiáját, a nemzeti építészetpolitikát, rövid, közép- és hosszú távú céljainak meghatározását,

e) képviseli az építészeti érdekeket a különböző szakmai és társadalmi fórumokon,

f) ellátja a Kormány által meghatározott kiemelkedő munkásságukkal jelentős értéket létrehozó építészek életművének gondozásával kapcsolatos feladatokat.

(2) Az országos főépítész az (1) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott feladatai ellátásáról a Lechner Tudásközponttal együttműködve gondoskodik.

3. § Az országos főépítész tevékenységét az építési és beruházási miniszter irányítja.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére