• Tartalom

21/2022. (X. 24.) IM rendelet

21/2022. (X. 24.) IM rendelet

a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése feloszlásának kimondása, illetve feloszlatása miatt tartandó időközi választás költségei megelőlegezésének részletes szabályairól

2022.10.25.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az időközi választás kitűzésére hatáskörrel rendelkező választási bizottság mellett működő választási iroda (a továbbiakban: választási iroda) a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének vagy közgyűlésének feloszlásának kimondásától, illetve feloszlatásától számított 8 napon belül – a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló miniszteri rendeletben megállapított dologi és személyi normatívák alapján – a feloszlás, illetve feloszlatás napja szerinti választópolgárok számának figyelembevételével megállapítja az időközi választás előkészítésének és lebonyolításának költségeit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségek részeként a jogszabályban meghatározott központi biztosítású nyomtatványok és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének, szállításának költségét a választási iroda a Nemzeti Választási Iroda nyilatkozata alapján állapítja meg.

2. § (1) A választási iroda az időközi választás előkészítése és lebonyolítása költségeinek megállapítását követően haladéktalanul tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatot a megelőlegezendő költségek összegéről.

(2) A tájékoztatás tartalmazza a választási iroda és – a központi költségek megelőlegezése tekintetében – a Nemzeti Választási Iroda bankszámlaszámát, az előleg megfizetésére rendelkezésre álló határidőt, valamint a megelőlegezés elmulasztásának – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 74. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott – jogkövetkezményeit.

3. § (1) Az időközi választás előkészítésének és lebonyolításának költségeit a nemzetiségi önkormányzat a 2. § szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg.

(2) Az időközi választás valamennyi költség megelőlegezéséről történő tudomásszerzést követően tűzhető ki.

4. § Az időközi választás eredményének jogerőssé válását – ha az időközi választás jelöltek hiányában elmarad, a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét – követően

a) a helyi választási iroda 15 napon belül,

b) a területi választási iroda, illetve a Nemzeti Választási Iroda 50 napon belül

elszámolást készít a nemzetiségi önkormányzat számára.

5. § (1) A 4. § szerinti elszámolás alapján a nemzetiségi önkormányzat az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizeti a választási iroda számára az időközi választás előleget meghaladó többletköltségeit.

(2) Ha a 4. § szerinti elszámolás alapján az időközi választás költségei nem érik el az előleg összegét, a választási iroda 8 napon belül visszafizeti a különbözetet a nemzetiségi önkormányzat számára.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére