• Tartalom

212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet

212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról1

2022.11.01.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 143. § (1) bekezdésétől és 178/T. § (4) bekezdés d) pontjától eltérően az induló árak meghatározását követő Vet. 143. § (1) bekezdése szerinti árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítás első időpontja

a) az átviteli díjra vonatkozóan 2022. július 1-je, azzal, hogy a díjmegállapítás során a 2022. január 1. és a 2022. június 30. közötti időszak (3) bekezdés szerinti, korábbival azonos árszintjét ezen ármegállapítás során figyelembe kell venni,

b)2

(2) A rendszerhasználati díjak (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapítása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Vet. 143. § (5) bekezdésétől eltérően a határozatát a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 10 nappal hozza meg, és teszi közzé a honlapján.

(3) A 2022. január 1. és 2022. június 30. közötti időszakban a 2021. december 31-én hatályos átviteli díj alkalmazandó.

(4)3

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 14. napon lép hatályba.

3. §4

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ármegállapítási eljárásokban is alkalmazni kell.

5. §5

1

A rendelet a 3. § (2) bekezdése alapján a 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. A rendelet a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 5. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022. november 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd e rendelet 1. § (4) bekezdését.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontját a 228/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 228/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 5. pontja alapján nem lépett hatályba.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére