• Tartalom

213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

2022.06.18.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pontjában a „2022. július 1.” szövegrészek helyébe a „2022. október 1.” szöveg,

b) 1. § b) pontjában a „2022. július 1.” szövegrész helyébe a „2022. október 1.” szöveg

lép.

2. § A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „március, április, május és június” szövegrész helyébe a „március, április, május, június, július, augusztus és szeptember” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a „2022. július 1.” szövegrész helyébe a „2022. október 1.” szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében a „2022. július 21.” szövegrész helyébe a „2022. október 21.” szöveg

lép.

3. § A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében és 4. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „2022. július 1.” szövegrész helyébe a „2022. október 1.” szöveg,

b) 2. § (1) és (3) bekezdésében a „május, június és július” szövegrész helyébe a „május, június, július, augusztus, szeptember és október” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében a „hat” szövegrész helyébe a „kilenc” szöveg,

d) 2. § (4) bekezdésében a „2022. július 31.” szövegrész helyébe a „2022. október 31.” szöveg,

e) 3. §-ában a „2022. július 1-je” szövegrész helyébe a „2022. október 1-je” szöveg,

f) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „április, május és június” szövegrész helyébe az „április, május, június, július, augusztus és szeptember” szöveg,

g) 7. §-ában a „33%-ának” szövegrész helyébe az „58%-ának” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére