• Tartalom

2022. évi XXII. törvény

2022. évi XXII. törvény

a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról1

2022.08.26.
I. Fejezet2

1.

1. §

2.

2. §

3.

3. §

4. §

4.

5. §

5.

6. §

7. §

8. §

9. §

10. §

6.

11. §

12. §

13. §

14. §

7.

15. §

8.

16. §

9.

17. §

II. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.3

18. §

19. §

20. §

11. Hatályba léptető rendelkezések

21. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 28. § 1. pontja 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 92–93. § e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(4) A 178. § 2022. október 1-jén lép hatályba.

(6) A 24. § 2. pontja, a 192. alcím és a 197. alcím 2023. február 1-jén lép hatályba.

(7) A 190. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.

12. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

22. § (1) E törvény

7. 133. § (1) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 133. alcíme az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

23. § E törvény 92–93. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-ei 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

14. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

24. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

1.4

2.5

3.6

lép.

15.7

25. §

16.8

26. §

27. §

17. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

28. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

1.9

2.10

lép.

18.11

29. §

19.12

30. §

20.13

31. §

21.14

32. §

22.15

33. §

23.16

34. §

24.17

35. §

25.18

36. §

37. §

26.19

38. §

27.20

39. §

28.21

40. §

29.22

41. §

30.23

42. §

31.24

43. §

32.25

44. §

33.26

45. §

34.27

46. §

35. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

47. §28

36.29

48. §

37. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

49. §30

50. §31

38.32

51. §

39.33

52. §

40.34

53. §

41.35

54. §

42.36

55. §

43.37

56. §

44.38

57. §

45.39

58. §

46.40

59. §

47.41

60. §

48.42

61. §

49.43

62. §

50.44

63. §

51.45

64. §

52. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

65. §46

53.47

66. §

54.48

67. §

55.49

68. §

56.50

69. §

57.51

70. §

58.52

71. §

59.53

72. §

60. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

73. §54

74. §55

61.56

75. §

62.57

76. §

63.58

77. §

64.59

78. §

65.60

79. §

66.61

80. §

67.62

81. §

68.63

82. §

69.64

83. §

70.65

84. §

71.66

85. §

72.67

86. §

73.68

87. §

74.69

88. §

75.70

89. §

76.71

90. §

77.72

91. §

78. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

92. §73

93. §74

94. §75

79.76

95. §

80.77

96. §

81.78

97. §

82.79

98. §

83.80

99. §

84.81

100. §

85.82

101. §

86.83

102. §

87.84

103. §

104. §

88.85

105. §

89.86

106. §

90.87

107. §

91.88

108. §

92.89

109. §

110. §

93.90

111. §

94.91

112. §

95.92

113. §

96.93

114. §

97.94

115. §

98.95

116. §

99.96

117. §

100.97

118. §

101.98

119. §

102.99

120. §

103.100

121. §

122. §

104.101

123. §

105.102

124. §

106.103

125. §

107.104

126. §

108.105

127. §

109.106

128. §

110.107

129. §

111.108

130. §

112.109

131. §

113.110

132. §

114.111

133. §

115.112

134. §

116.113

135. §

117.114

136. §

118.115

137. §

119.116

138. §

120. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

139. §117

140. § (1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

1.118

2.119

3.120

4.121

5.122

6.123

lép.

(2)124

121. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

141. §125

142. § (1)126

(2)127

(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

1.128

2.129

3.130

4.131

lép.

122.132

143. §

123.133

144. §

124.134

145. §

125. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

146. §135

147. §136

148. §137

126.138

149. §

127. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

150. §139

151. §140

152. §141

153. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

a)142

b)143

lép.

128.144

154. §

155. §

129. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

156. §145

157. §146

130.147

158. §

131.148

159. §

132.149

160. §

133.150

161. §

134.151

162. §

135.152

163. §

136.153

164. §

137.154

165. §

138.155

166. §

139.156

167. §

140.157

168. §

141.158

169. §

142.159

170. §

143.160

171. §

144.161

172. §

145.162

173. §

146.163

174. §

147.164

175. §

148.165

176. §

149. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

177. §166

178. §167

179. §168

180. §169

181. §170

182. §171

183. §172

184. §173

185. §174

186. § (1) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

1.175

2.176

3.177

4.178

5.179

lép.

(2)180

(3) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

1.181

2.182

3.183

4.184

5.185

6.186

lép.

(4)187

187. §188

150.189

188. §

151.190

189. §

152.191

190. §

153.192

191. §

154.193

192. §

155.194

193. §

156.195

194. §

157.196

195. §

158.197

196. §

159.198

197. §

160.199

198. §

161.200

199. §

162.201

200. §

163.202

201. §

164.203

202. §

165.204

203. §

166.205

204. §

167.206

205. §

168.207

206. §

169.208

207. §

170.209

208. §

171.210

209. §

172.211

210. §

173.212

211. §

174.213

212. §

175.214

213. §

176.215

214. §

177.216

215. §

178.217

216. §

179.218

217. §

218. §

180.219

219. §

181.220

220. §

182.221

221. §

183.222

222. §

184.223

223. §

185.224

224. §

186.225

225. §

187.226

226. §

188.227

227. §

189. A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény módosítása

228. §228

229. §229

230. §230

190.231

231. §

191.232

232. §

192.233

233. §

193.234

234. §

194.235

235. §

195.236

236. §

196.237

237. §

197.238

238. §

198.239

239. §

199.240

240. §

200.241

241. §

1. melléklet a 2022. évi XXII. törvényhez242

2. melléklet a 2022. évi XXII. törvényhez243

3. melléklet a 2022. évi XXII. törvényhez244

4. melléklet a 2022. évi XXII. törvényhez245

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. július 25.

2

Az 1. fejezet (1–17. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

3

A 10. alcím (18–20. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

4

A 24. § 1. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

5

A 24. § 2. pontja a 21. § (6) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

6

A 24. § 3. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

7

A 15. alcím (25. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

8

A 16. alcím (26–27. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

9

A 28. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 28. § 2. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

11

A 18. alcím (29. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

12

A 19. alcím (30. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

13

A 20. alcím (31. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

14

A 21. alcím (32. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

15

A 22. alcím (33. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

16

A 23. alcím (34. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

17

A 24. alcím (35. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

18

A 25. alcím (36–37. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

19

A 26. alcím (38. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

20

A 27. alcím (39. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

21

A 28. alcím (40. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

22

A 29. alcím (41. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

23

A 30. alcím (42. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

24

A 31. alcím (43. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

25

A 32. alcím (44. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

26

A 33. alcím (45. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

27

A 34. alcím (46. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

28

A 47. § a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

29

A 36. alcím (48. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

30

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 50. § a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

32

A 38. alcím (51. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

33

A 39. alcím (52. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

34

A 40. alcím (53. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

35

A 41. alcím (54. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

36

A 42. alcím (55. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

37

A 43. alcím (56. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

38

A 44. alcím (57. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

39

A 45. alcím (58. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

40

A 46. alcím (59. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

41

A 47. alcím (60. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

42

A 48. alcím (61. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

43

A 49. alcím (62. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

44

Az 50. alcím (63. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

45

Az 51. alcím (64. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

46

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

Az 53. alcím (66. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

48

Az 54. alcím (67. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

49

Az 55. alcím (68. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

50

Az 56. alcím (69. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

51

Az 57. alcím (70. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

52

Az 58. alcím (71. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

53

Az 59. alcím (72. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

54

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 74. § a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

56

A 61. alcím (75. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

57

A 62. alcím (76. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

58

A 63. alcím (77. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

59

A 64. alcím (78. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

60

A 65. alcím (79. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

61

A 66. alcím (80. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

62

A 67. alcím (81. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

63

A 68. alcím (82. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

64

A 69. alcím (83. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

65

A 70. alcím (84. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

66

A 71. alcím (85. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

67

A 72. alcím (86. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

68

A 73. alcím (87. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

69

A 74. alcím (88. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

70

A 75. alcím (89. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

71

A 76. alcím (90. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

72

A 77. alcím (91. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

73

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 94. § a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

76

A 79. alcím (95. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

77

A 80. alcím (96. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

78

A 81. alcím (97. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

79

A 82. alcím (98. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

80

A 83. alcím (99. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

81

A 84. alcím (100. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

82

A 85. alcím (101. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

83

A 86. alcím (102. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

84

A 87. alcím (103–104. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

85

A 88. alcím (105. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

86

A 89. alcím (106. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

87

A 90. alcím (107. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

88

A 91. alcím (108. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

89

A 92. alcím (109–110. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

90

A 93. alcím (111. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

91

A 94. alcím (112. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

92

A 95. alcím (113. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

93

A 96. alcím (114. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

94

A 97. alcím (115. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

95

A 98. alcím (116. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

96

A 99. alcím (117. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

97

A 100. alcím (118. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

98

A 101. alcím (119. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

99

A 102. alcím (120. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

100

A 103. alcím (121–122. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

101

A 104. alcím (123. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

102

A 105. alcím (124. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

103

A 106. alcím (125. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

104

A 107. alcím (126. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

105

A 108. alcím (127. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

106

A 109. alcím (128. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

107

A 110. alcím (129. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

108

A 111. alcím (130. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

109

A 112. alcím (131. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

110

A 113. alcím (132. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

111

A 114. alcím (133. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

112

A 115. alcím (134. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

113

A 116. alcím (135. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

114

A 117. alcím (136. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

115

A 118. alcím (137. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

116

A 119. alcím (138. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

117

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 140. § (1) bekezdés 1. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

119

A 140. § (1) bekezdés 2. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

120

A 140. § (1) bekezdés 3. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

121

A 140. § (1) bekezdés 4. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

122

A 140. § (1) bekezdés 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 140. § (1) bekezdés 6. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

124

A 140. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 142. § (1) bekezdése a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

127

A 142. § (2) bekezdése a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

128

A 142. § (3) bekezdés 1. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

129

A 142. § (3) bekezdés 2. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

130

A 142. § (3) bekezdés 3. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

131

A 142. § (3) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 122. alcím (143. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

133

A 123. alcím (144. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

134

A 124. alcím (145. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

135

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 147. § a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

137

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 126. alcím (149. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

139

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 153. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 153. § b) pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

144

A 128. alcím (154–155. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

145

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 157. § a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

147

A 130. alcím (158. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

148

A 131. alcím (159. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

149

A 132. alcím (160. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

150

A 133. alcím (161. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

151

A 134. alcím (162. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

152

A 135. alcím (163. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

153

A 136. alcím (164. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

154

A 137. alcím (165. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

155

A 138. alcím (166. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

156

A 139. alcím (167. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

157

A 140. alcím (168. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

158

A 141. alcím (169. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

159

A 142. alcím (170. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

160

A 143. alcím (171. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

161

A 144. alcím (172. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

162

A 145. alcím (173. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

163

A 146. alcím (174. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

164

A 147. alcím (175. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

165

A 148. alcím (176. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

166

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 178. § a 21. § (4) bekezdése alapján 2022. október 1-jén lép hatályba.

168

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 186. § (1) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 186. § (1) bekezdés 2. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

177

A 186. § (1) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 186. § (1) bekezdés 4. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

179

A 186. § (1) bekezdés 5. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

180

A 186. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 186. § (3) bekezdés 1. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

182

A 186. § (3) bekezdés 2. pontja a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

183

A 186. § (3) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 186. § (3) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 186. § (3) bekezdés 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 186. § (3) bekezdés 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 186. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 150. alcím (188. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

190

A 151. alcím (189. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

191

A 152. alcím (190. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

192

A 153. alcím (191. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

193

A 154. alcím (192. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

194

A 155. alcím (193. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

195

A 156. alcím (194. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

196

A 157. alcím (195. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

197

A 158. alcím (196. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

198

A 159. alcím (197. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

199

A 160. alcím (198. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

200

A 161. alcím (199. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

201

A 162. alcím (200. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

202

A 163. alcím (201. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

203

A 164. alcím (202. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

204

A 165. alcím (203. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

205

A 166. alcím (204. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

206

A 167. alcím (205. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

207

A 168. alcím (206. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

208

A 169. alcím (207. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

209

A 170. alcím (208. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

210

A 171. alcím (209. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

211

A 172. alcím (210. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

212

A 173. alcím (211. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

213

A 174. alcím (212. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

214

A 175. alcím (213. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

215

A 176. alcím (214. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

216

A 177. alcím (215. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

217

A 178. alcím (216. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

218

A 179. alcím (217–218. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

219

A 180. alcím (219. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

220

A 181. alcím (220. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

221

A 182. alcím (221. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

222

A 183. alcím (222. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

223

A 184. alcím (223. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

224

A 185. alcím (224. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

225

A 186. alcím (225. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

226

A 187. alcím (226. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

227

A 188. alcím (227. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

228

A 228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 229. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 190. alcím (231. §) a 21. § (7) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

232

A 191. alcím (232. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

233

A 192. alcím (233. §) a 21. § (6) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

234

A 193. alcím (234. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

235

A 194. alcím (235. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

236

A 195. alcím (236. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

237

A 196. alcím (237. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

238

A 197. alcím (238. §) a 21. § (6) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

239

A 198. alcím (239. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

240

A 199. alcím (240. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

241

A 200. alcím (241. §) a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

242

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 2. melléklet a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

244

A 3. melléklet a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

245

A 4. melléklet a 21. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére