• Tartalom

2022. évi XXIII. törvény

2022. évi XXIII. törvény

egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról1

2022.10.01.

1. Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. § A Ve. 127. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

127. § (1) Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni.
(2) Az ajánlások ellenőrzését mellőzi a választási iroda, ha a leadott ajánlóíveken szereplő ajánlások száma nem éri el a jelöltséghez szükséges számot.
(3) Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
(4) Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot és – kérelmére – a jelöltet, jelölő szervezetet.”

19. §19

20. §20

21. §21

22. §22

23. §23

24. §24

25. §25

26. §26

27. §27

28. §28

29. §29

30. §30

31. §31

32. §32

33. § A Ve.

a)33

b)34

c)35

d)36

e)37

f)38

g) 94. § (2) bekezdésében, 113. § (2) bekezdésében, 235. § (2) bekezdésében a „második napon” szövegrész helyébe a „második napon 10 óráig” szöveg,

h) 103. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában és 105/A. §-ában a „második napig” szövegrész helyébe a „második nap 10 óráig” szöveg,

i) 103. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „második napon 16 órát” szövegrész helyébe a „második napon 10 órát” szöveg,

j) 106. § (1) bekezdésében a „második napon 16 óráig” szövegrész helyébe a „második napon 10 óráig” szöveg,

k) 106. § (2) bekezdésében a „megelőző napon” szövegrész helyébe a „megelőző második napon” szöveg,

l)39

m)40

n)41

o) 248. §-ában a „tizenhatodik napon” szövegrész helyébe a „kilencedik napon” szöveg,

p) 249. § (1) bekezdés a) pontjában a „második napon” szövegrész helyébe a „második napon 10 óráig” szöveg,

q) 250. § (5) bekezdés b) pontjában a „második napig” szövegrész helyébe a „második napon 10 óráig” szöveg,

r)42

s) 307/A. § (4) bekezdés b) pontjában és 307/B. § (2) bekezdésében a „második napon” szövegrész helyébe a „harmadik napon” szöveg,

t)43

u) 314. § (1)–(2) bekezdésében és 315. §-ában a „tizenhatodik napon” szövegrész helyébe a „kilencedik napon” szöveg,

v)44

w)45

lép.

34. §46

2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

35. §47

36. §48

37. §49

38. §50

39. §51

3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

40. §52

4. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosítása

41. §53

42. §54

5. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása

43. §55

44. §56

45. §57

46. §58

47. §59

48. §60

49. §61

50. §62

6. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. §, a 33. § g)–k), o)–q), s) és u) pontja 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 26–30. §, a 33. § o)–r) pontja, a 4. alcím és az 1. melléklet az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 33. § s) és t) pontja, valamint a 34. § b) pontja az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 46. § és a 48. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) Az 49. § az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2022. évi XXIII. törvényhez63

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. július 25.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 33. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 33. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 33. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 33. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 33. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 33. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 33. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 33. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 33. § r) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 33. § t) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 33. § v) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 33. § w) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére