• Tartalom

246/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet

246/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet alatt az ukrán állampolgárok egyes társadalombiztosítási ellátásainak egyszerűsítéséről1

2024.01.01.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az „a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közötti együttműködésről a szociális ellátás területén” című egyezmény 7. cikk (1) bekezdésének a táppénzre – ideértve a baleseti táppénzt is –, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti csecsemőgondozási díjra, valamint gyermekgondozási díjra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező ukrán állampolgárnak

a)3 a menedékjogról szóló törvény vagy

b)4 a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény

szerinti szálláshelyét állandó lakóhelynek kell tekinteni.

1/A. §5 (1) Az 1. § szerinti személyt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti csecsemőgondozási díj, valamint gyermekgondozási díj – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a 2023. december 31. napját követően megszületett gyermek után illeti meg.

(2) Az 1. § szerinti személy esetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti csecsemőgondozási díjra és gyermekgondozási díjra való igényjogosultság elbírálásánál csak a Magyarország területén szerzett biztosítási idő vehető figyelembe.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §6

1

A rendelet a 3. § (2) bekezdése alapján a 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. A rendelet a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 13. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022. november 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd e rendelet 1. § (4) bekezdését.

2

Az 1. § nyitó szövegrésze a 636/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § a) pontja a 636/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § b) pontja a 636/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1/A. §-t a 636/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 3. § a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 13. pontja alapján nem lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére