• Tartalom

25/2022. (XII. 16.) BVOP utasítás

25/2022. (XII. 16.) BVOP utasítás

a fogvatartottak 2023. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról, a tartási költséghez való hozzájárulásról és az élelmezési pénznormákról1

2023.01.02.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 133. § (3) bekezdésére, 181. §-ára, 258. §-ára és 270. § (3) bekezdésére, a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 118. §-ára, továbbá a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről szóló 13/2022. (IV. 29.) BM rendelet 11. § (2) bekezdésére – a következő utasítást adom ki:

1. A munkáltatásban részt vevő, teljes munkaidőben foglalkoztatott fogvatartottak alapmunkadíja 2023. január 1-jétől havidíj alkalmazása esetén 66 660 forintnál, napidíj alkalmazása esetén 3066 forintnál, óradíj alkalmazása esetén 383 forintnál nem lehet kevesebb.

2. A munkaterápiás foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak pénzbeli térítési díjának legkisebb összege napi hatórás foglalkoztatás esetén 22 218 forint/fő/hó. Napi hat óránál vagy heti 30 óránál rövidebb idejű foglalkoztatás esetén a pénzbeli térítési díjat arányosan csökkenteni kell.

3. A szakmunkás, kiemelt szakmunkás munkadíj kategóriák felső határainak megállapítása munkáltatói (intézetparancsnoki, ügyvezetői) hatáskörbe tartozik.

4. A képzésben, oktatásban részt vevő fogvatartottakat a képzés ideje alatt pénzbeli térítés (ösztöndíj) illeti meg, melynek összege 548 forint/fő/nap.

5. A tartási költséghez való hozzájárulás napi összege 784 forint/fő/nap.

6. Az élelmezési normák és az azokhoz tartozó pótélelmek élelmezési pénznormáit a Melléklet tartalmazza.

7. Ez az utasítás 2023. január 1-jén lép hatályba.

8.2

Melléklet a 25/2022. (XII. 16.) BVOP utasításhoz

Élelmezési alapnorma

Forint/fő/nap

alapnorma

956

hidegcsomag

970

Pótélelmezési norma

Forint/fő/nap

nem dolgozó fiatalkorú

162

könnyű testi munkát végzők

161

könnyű testi munkát végző fiatalkorúak

216

nehéz testi munkát végzők

190

nehéz testi munkát végző fiatalkorúak

245

kórházban ápolt és gyógyélelmezettek

161

vallási okból igényelt eltérő élelmezés

161

várandós nők

245

szoptató anyák 1 csecsemő

423

szoptató anyák minden további csecsemő

635

mezőgazdasági pótélelmezés

295

védőital

80

Csecsemő norma

Forint/fő/nap

csecsemő norma 0–4 hó A*

241

csecsemő norma 0–4 hó B**

666

csecsemő norma 0–4 hó C***

1093

csecsemő norma 4–6 hó B

666

csecsemő norma 4–6 hó C

1368

csecsemő norma 6–12hó B

1183

csecsemő norma 6–12hó C

1660

* 100%-os tejtáplálás
** tejtáplálás mellett kiegészítő étkeztetést igényel
*** csak tápszer és kiegészítő élelmezésben részesül
1

Az utasítást a 47/2023. (XII. 21.) BVOP utasítás 8. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

A 8. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére