• Tartalom

27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasítás

27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasítás

a szerződéses határvadász jogviszony létrehozásával összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról1

2022.08.19.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a szerződéses határvadász jogviszony létrehozásával összefüggésben egyes ORFK utasítások módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Alaki Szabályzata kiadásáról szóló 8/1999. (III. 8.) ORFK utasítás módosítása

1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Alaki Szabályzata kiadásáról szóló 8/1999. (III. 8.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 8/1999. ORFK utasítás) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az Utasítás hatálya a Rendőrség hivatásos állományára és a szerződéses határvadász állományára terjed ki, azzal, hogy rendőrön szerződéses határvadászt is érteni kell.”
a) I. fejezetét megelőző bekezdésében a „hivatásos állománya” szövegrész helyébe a „hivatásos állománya és szerződéses határvadász állománya” szöveg;
b) IV. fejezet 64. pontjában az „alkalmazottak és hivatásos” szövegrész helyébe az „alkalmazottak, a hivatásos és a szerződéses határvadász” szöveg;
c) VII. fejezet 125. pontjában a „hivatásos” szövegrész helyébe a „hivatásos és a szerződéses határvadász” szöveg
lép.

2. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás módosítása

3. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás 18. pont b) alpontjában a „hivatásos” szövegrész helyébe a „hivatásos és a szerződéses határvadász” szöveg lép.

3. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása

4. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás 46. és 71. pontjában a „hivatásos,” szövegrész helyébe a „hivatásos, a szerződéses határvadász és a” szöveg lép.

4. Az Országos Rendőr-főkapitányság telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának rendjéről, valamint a távközlési szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 23/2007. (OT 16.) ORFK utasítás módosítása

5. Az Országos Rendőr-főkapitányság telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának rendjéről, valamint a távközlési szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 23/2007. (OT 16.) ORFK utasítás
a) 2. pontjában a „hivatásos,” szövegrész helyébe a „hivatásos, szerződéses határvadász és” szöveg;
b) 23. pontjában a „hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a „hivatásos szolgálati, a szerződéses határvadász és a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony” szöveg
lép.

5. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás módosítása

6. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás
a) 3. pontjában a „rendőri állományt” szövegrész helyébe a „rendőri és a szerződéses határvadász állományt (a továbbiakban együtt: rendőri állomány)” szöveg;
b) 8. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr és a szerződéses határvadász (a továbbiakban együtt: rendőr)” szöveg;
c) 12. pont a) alpontjában a „rendőri intézkedés” szövegrész helyébe a „rendőri intézkedés és a szerződéses határvadász intézkedése (a továbbiakban együtt: rendőri intézkedés)” szöveg;
d) 13. pontjában a „rendőri” szövegrész helyébe a „rendőri és a szerződéses határvadász” szöveg
lép.

6. A Rendőrség szervei hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti állománya és a nyugállományba vonulók igazolványának, valamint a hivatásos állomány szolgálati azonosító jelvényének és hímzett azonosítójának kiadásáról és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2009. (OT 3.) ORFK utasítás módosítása

7. A Rendőrség szervei hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti állománya és a nyugállományba vonulók igazolványának, valamint a hivatásos állomány szolgálati azonosító jelvényének és hímzett azonosítójának kiadásáról és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2009. (OT 3.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 5/2009. ORFK utasítás) a következő 51/A. ponttal egészül ki:
„51/A. A jelvényeket le kell adni a munkáltató irányítása alá tartozó humánigazgatási szolgálatnak, ha a szerződéses határvadász állomány tagjának szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy azt megszüntetik.”
a) 2. pontjában a „hivatásos,” szövegrész helyébe a „hivatásos, a szerződéses határvadász és a” szöveg;
b) 26. pont a) alpontjában a „hivatásos és” szövegrész helyébe a „hivatásos, a szerződéses határvadász és a” szöveg;
c) 39., 43–44., 54., 57. pontjában a „hivatásos” szövegrész helyébe a „hivatásos és a szerződéses határvadász” szöveg;
d) 52. és 55. pontjában a „hivatásos” szövegrészek helyébe a „hivatásos és a szerződéses határvadász” szöveg
lép.

7. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosítása

9. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás
a) 42. pont c) alpontjában, 43. és 61. pontjában a „rendőri” szövegrész helyébe a „rendőri és szerződéses határvadász” szöveg;
b) 85. pontjában a „hivatásos szolgálati jogviszony,” szövegrész helyébe a „hivatásos szolgálati jogviszony, a szerződéses határvadász jogviszony,” szöveg
lép.

8. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás módosítása

10. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 11/2013. ORFK utasítás) 2. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(Az utasítás alkalmazásában fegyelemkezelő adatállomány a személyes és a bűnügyi személyes adatokból, valamint a statisztikai adatokból álló adatok összessége, amely magában foglalja:)
c) a szerződéses határvadász állomány esetében a fegyelmi eljárással, a munkahelyen vagy a munkavégzéssel összefüggésben elkövetett szabálysértés miatti szabálysértési eljárással, a méltatlansági eljárással, valamint a büntetőeljárással kapcsolatos statisztikai adatokat;”

12. A 11/2013. ORFK utasítás 1. mellékletében a „hivatásos, illetve” szövegrész helyébe a „hivatásos, a szerződéses határvadász, valamint” szöveg lép.

9. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosítása

13. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 13/2013. ORFK utasítás) 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. Rendőrségi objektumon kívüli – ideiglenes fegyvertároló helyen történő – csoportos tárolás esetén, elsősorban biztonságos kőépületben vagy fémszerkezetű konténerben folyamatos élőerővel biztosított helyiségben kell tárolóhelyet kijelölni. Ha kőépület vagy fémszerkezetű konténer nem áll rendelkezésre, akkor a tárolást külön fegyversátorban vagy szolgálati gépkocsiban kell megoldani. A kőépületet vagy a fémszerkezetű konténert, a fegyversátrat vagy a fegyvertárolásra kijelölt szolgálati gépjárművet folyamatosan, legalább két fő fegyveres őrrel kell őriztetni.”
a) 28., 44. és 65. pontjában a „fegyveres” szövegrész helyébe a „szerződéses határvadász és a fegyveres” szöveg;
b) 35. pontjában a „rendőri és fegyveres” szövegrész helyébe a „rendőri, szerződéses határvadász és fegyveres” szöveg;
c) 49. pontjában a „rendőrök és a fegyveres” szövegrész helyébe a „rendőrök, a szerződéses határvadászok és a fegyveres” szöveg;
d) 62. pontjában a „rendőr és a fegyveres” szövegrész helyébe a „rendőr, a szerződéses határvadász és a fegyveres” szöveg;
e) 68. és 114. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr és a szerződéses határvadász” szöveg;
f) 77. pontjában a „hivatásos állományú” szövegrész helyébe a „hivatásos állományú vagy szerződéses határvadász” szöveg;
g) 79. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr vagy szerződéses határvadász” szöveg;
h) 92. pontjában a „rendőrnek” szövegrész helyébe a „rendőrnek vagy szerződéses határvadásznak” szöveg;
i) 98–99., 106. és 108. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr, a szerződéses határvadász” szöveg;
j) 106. pontjában a „rendőrrel” szövegrész helyébe a „rendőrrel, a szerződéses határvadásszal” szöveg
lép.

10. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása

15. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás
a) 7. pontjában a „rendőri intézkedés” szövegrész helyébe a „rendőri intézkedés vagy a szerződéses határvadász intézkedése (a továbbiakban együtt: rendőri intézkedés)” szöveg;
b) 30/A. és 30/B. pontjában a „tagja” szövegrész helyébe a „tagja és a szerződéses határvadász” szöveg
lép.

11. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

16. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 18. pontjában a „hivatásos” szövegrész helyébe a „hivatásos vagy szerződéses határvadász” szöveg lép.

12. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

17. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás
a) 3. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr vagy a szerződéses határvadász (a továbbiakban együtt: rendőr)” szöveg;
b) 10. pont f) alpontjában a „rendőri intézkedésről” szövegrész helyébe a „rendőr vagy a szerződéses határvadász intézkedéséről (a továbbiakban együtt: rendőri intézkedés)” szöveg
lép.

13. A hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati időrendszerekről szóló 10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás módosítása

18. A hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati időrendszerekről szóló 10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás a következő 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. A szerződéses határvadászra az I–III. fejezetet és a 14–15. pontot kell alkalmazni, azzal, hogy
a) a 4. ponttól eltérően a vezényléses szolgálati időrendszerben foglalkoztatott szerződéses határvadász négyhavi időkeretben teljesít szolgálatot;
b) a 10–11. pont esetén egészségügyi szabadságon a szerződéses határvadász betegszabadságát, a hivatásos állomány tagján a szerződéses határvadászt kell érteni.”

14. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosítása

19. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK 113. pontjában a „hivatásos és” szövegrész helyébe a „hivatásos, szerződéses határvadász és” szöveg lép.

15. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás módosítása

20. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 24/2015. ORFK utasítás) 14. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„14. A forgalomirányító (forgalmi rendfenntartó)”
a) 22., 50., 53., 56. pontjában és 197. pont nyitó szövegrészében a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr, szerződéses határvadász és határrendészeti feladatot támogató fegyveres biztonsági őr” szöveg;
b) 31. pont d) alpontjában, 53–55. pontjában a „forgalomirányító” szövegrész helyébe a „forgalomirányító (forgalmi rendfenntartó)” szöveg;
c) 202. pontjában a „rendőrök” szövegrész helyébe a „rendőrök, szerződéses határvadászok és határrendészeti feladatot támogató fegyveres biztonsági őrök” szöveg;
d) 214. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr és a szerződéses határvadász” szöveg
lép.

16. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása

22. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 13/2017. ORFK utasítás) 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A járőr állománya – annak erejétől függően – a járőrszolgálat teljesítése során parancsnokként és járőrtárs(ak)ként kijelölt rendőr(ök)ből és szerződéses határvadász(ok)ból áll.”
a) 1. pontjában a „hivatásos” szövegrész helyébe a „hivatásos és szerződéses határvadász” szöveg;
b) 3. pont b) és d) alpontjában, 7., 9., 13. pontjában, 20. és 21. pont nyitó szövegrészében, 22–23., 25., 27., 30., 35. pontjában, 38., 49. és 79. pont nyitó szövegrészében, 80., 91., 95., 102., 111., 133. pontjában, 175. pont j) alpontjában, valamint 210. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr vagy szerződéses határvadász” szöveg;
c) 5. pont nyitó szövegrészében a „rendőrök” szövegrész helyébe a „rendőrök és szerződéses határvadászok” szöveg;
d) 20. pont c) alpontjában, 157. pont p) alpontjában, 186. pont a) és d) alpontjában, 189. pont a) alpontjában a „rendőri intézkedések” szövegrész helyébe az „a rendőri intézkedések és a szerződéses határvadász intézkedései” szöveg;
e) 21. pont e) alpontjában, 43. pont a) alpontjában, 44. pontjában, 79. pont a) alpontjában a „rendőri intézkedés” szövegrész helyébe az „a rendőri intézkedés és a szerződéses határvadász intézkedése” szöveg;
f) 24. pontjában a „rendőrtől” szövegrész helyébe a „rendőrtől vagy szerződéses határvadásztól” szöveg;
g) 25. pontjában a „rendőrt” szövegrész helyébe a „rendőrt vagy szerződéses határvadászt” szöveg;
h) 28. pontjában a „rendőre” szövegrész helyébe a „rendőre vagy szerződéses határvadásza” szöveg, valamint a „kijelölt rendőr” szövegrész helyébe a „kijelölt rendőr vagy szerződéses határvadász” szöveg;
i) 36. és 115. pontjában a „rendőr” szövegrészek helyébe a „rendőr vagy szerződéses határvadász” szöveg;
j) 37. pontjában a „rendőröket” szövegrész helyébe a „rendőröket vagy szerződéses határvadászokat” szöveg;
k) 86. pont nyitó szövegrészében a „rendőrre” szövegrész helyébe a „rendőrre és szerződéses határvadászra” szöveg;
l) 134. pontjában a „rendőri ellenőrzése” szövegrész helyébe az „ellenőrzése” szöveg;
m) 135. pontjában a „rendőri ellenőrzésére” szövegrész helyébe az „ellenőrzésére” szöveg;
n) 160. pont h) alpontjában, 163. és 181. pontjában a „rendőri” szövegrész helyébe a „rendőrségi” szöveg;
o) 172. pontjában a „rendőröket” szövegrész helyébe a „rendőröket, szerződéses határvadászokat” szöveg;
p) 218. pontjában a „rendőr” szövegrész helyébe a „rendőr, szerződéses határvadász” szöveg
lép.

17. A gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás módosítása

24. A gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás
a) 120. és 125. pontjában a „hivatásos” szövegrész helyébe a „hivatásos és a szerződéses határvadász” szöveg;
b) 155. pont a) alpontjában a „hivatásos,” szövegrész helyébe a „hivatásos, szerződéses határvadász,” szöveg;
c) 186. pont a) alpontjában a „hivatásos és” szövegrész helyébe a „hivatásos, szerződéses határvadász és” szöveg
lép.

18. A Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról szóló 12/2018. (V. 4.) ORFK utasítás módosítása

25. A Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról szóló 12/2018. (V. 4.) ORFK utasítás 1. melléklete a 2. melléket szerint módosul.

19. Az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás módosítása

26. Az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás 43. pont nyitó szövegrészében a „rendőri” szövegrész helyébe a „rendőri és a szerződéses határvadász” szöveg lép.

20. Az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosítása

27. Az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 43/2018. ORFK utasítás) a következő 11/B. alcímmel egészül ki:
„11/B. A szerződéses határvadászokra vonatkozó szabályok
55/M. A szerződéses határvadász (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: jogosult) jogviszonyát létrehozó szerződésében meg kell határozni:
a) az egyenruházati ellátásra való jogosultságát, a jogosultság megszűnésének eseteit;
b) azt, hogy egyenruházatát csak feladatai ellátása során, illetve munkába utazás vagy a munkából történő hazautazás céljából a lakóhelye és a feladatellátási helye közötti legrövidebb útvonalon viselheti, egyéb esetekben viselése tilos;
c) azt, hogy az egyenruházatot jogosultsága megszűnésekor, vagy ha az egyenruházatának cseréje szükséges – kártérítési felelőssége mellett –, le kell adnia.
55/N. A jogosult részére a BM rendeletben meghatározott, megfelelő méretű ruházati cikkeket a költségvetési szervek térítésmentesen, visszaszolgáltatási kötelezettséggel, jegyzék alapján biztosítják.
55/O. Az egyenruházat viselési idejének számítása a tényleges ellátás napjától veszi kezdetét. A kiadott egyenruházat értékét új (I. értékcsoportú) állapotban 100%-ban, míg a viselési idő utolsó napján és azt követően a termék tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.
55/P. Az egyenruházattal történő ellátást a költségvetési szerv a tényleges szükséglet alapján évente tervezi.
55/Q. Amennyiben a költségvetési szerv ruházati szakszolgálata a jogosultság megszűnése miatt leadott egyenruházatot – egészségügyi szempontokra is figyelemmel, így különösen megfelelő tisztítás és fertőtlenítés után – rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősíti, azt a viselési idő arányos csökkentésével az állomány ellátására fel kell használni.
55/R. Ha az egyenruházat az eszmei viselési időn túl javíthatatlanul elhasználódott,
a) a jogosult parancsnoki záradékkal ellátott szolgálati jegyen jelenti azt a szolgálati helye szerint illetékes ruházati szakszolgálatnak, egyben az elhasználódott ruházatot leadja;
b) a ruházati szakszolgálat az egyenruházat pótlását saját raktári készlete terhére biztosítja.
55/S. Amennyiben a lejárt viselési idejű egyenruházattal a jogosult nem tud elszámolni, úgy vele szemben kártérítési eljárást kell lefolytatni, és a kárösszeget a termék tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.
55/T. Amennyiben az utánpótlás igénye – az egyenruházat a szolgálat ellátásával össze nem függő elhasználódása, elvesztése miatt – a viselési idő lejárta előtt merül fel, a jogosulttal szemben kártérítési eljárást kell lefolytatni, és a kár mértékét a termék tárgyévi árjegyzékben szereplő ára és a viselési időből még hátralévő idő arányában – a 20%-os érték figyelembevételével – kell megállapítani.
55/U. Ha az elhasználódás a szolgálat ellátásával összefüggésben történt, és a kár bekövetkeztében a jogosult felelőssége állapítható meg, a kárösszeg – a termék tárgyévi árjegyzékben meghatározott értékét alapul véve – a viselési időből már eltelt időszak arányában a költségvetési szervet, a többi – a 20%-os érték figyelembevételével – a jogosultat terheli.
55/V. Amennyiben a viselési idő már lejárt, a kár mértékét a termékek tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.
55/W. Az egyenruházatot mindaddig viselni kell, amíg azt a ruházati szakszolgálat rendeltetésszerű használatra alkalmasnak találja.
55/X. Az ellátás helyzetéről a költségvetési szerv ruházati szakszolgálata naprakész nyilvántartást vezet.
55/Y. A szerződéses határvadász egyenruházati öltözködési változatait a 4/B. melléklet tartalmazza.
55/Z. A szerződéses határvadász egyenruházatának viselési időszakai:
a) nyári időszak: június 1-jétől szeptember 15-ig;
b) átmeneti időszak: március 16-tól május 31-ig és szeptember 16-tól november 30-ig;
c) téli időszak: december 1-jétől március 15-ig.”

21. A Járműkövető Rendszer működéséről szóló 8/2022. (II. 26.) ORFK utasítás módosítása

29. A Járműkövető Rendszer működéséről szóló 8/2022. (II. 26.) ORFK utasítás 1. pont a) alpontjában a „hivatásos szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „hivatásos szolgálati jogviszonyban, szerződéses határvadász jogviszonyban,” szöveg lép.

22. Záró rendelkezések

30. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

31. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasításhoz


„A2. Szerződéses határvadász állomány

I. Jogsértések megoszlása:

Jogsértések

…… év

Bűncselekmények

 

Fegyelemsértések

 

Szabálysértések

 

Méltatlanság

 

Összesen:

 II. Jogsértések száma az elkövetők rendfokozata szerint:

Rendfokozat

…… év

Őrvezető

 

Tizedes

 

Szakaszvezető

 III. Jogsértések megoszlása az elkövetők beosztása szerint:

Beosztás

…… év

Beosztott

 IV. Szolgálati tagozódásra lebontva:

Szolgálati ágak, szolgálatok, szakszolgálatok

…… év

Szerződéses határvadász

 V. A jogsértések megoszlása az elkövetők szolgálati ideje szerint:

Szolgálati idő

…… év

–5

 

6–10

 

11–15

 

16–20

 

21–25

 

26–30

 

31–35

 

36–

 VI. A jogsértések megoszlása az elkövetők életkora szerint:

Életkor

…… év

–25

 

26–30

 

31–35

 

36–40

 

41–45

 

46–50

 

51–55

 

56–

 VII. A jogsértésekkel kapcsolatban indított eljárások megszüntetésére vonatkozó adatok:

 

…… év

Összes indított eljárás

 

Összes megszüntetett eljárás

 

Megszüntetések aránya

%VIII. Jogsértések megoszlása elkövetést elősegítő okok szerint:

Elősegítő okok

…… év

Szakmai ismeret hiánya

 

Figyelmetlenség, hanyagság

 

Jogosultságok, lehetőségek elvtelen kihasználása

 

Utasítás, parancs hanyag teljesítése

 

Parancsnoki ellenőrzés hiánya

 

Anyagi haszonszerzés

 

Vélt vagy valódi sérelem

 

Rendezetlen családi élet, antiszociális életvezetés

 

Forgalmi, időjárási, látási vagy útviszonyok helytelen értékelése

 

Felelősségre vonástól való félelem

 

Hirtelen felindultság

 

Ittas vagy bódult állapot

 

Egyéb ok

 

Nem volt megállapítható (eljárás megszüntetésénél, felmentésnél)

 IX. Büntetőeljárás során elbírált bűncselekmények megoszlása:

Bűncselekmények

…… év

Személy elleni bűncselekmények [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: új Btk.) szerint: Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények]

 

Közlekedési bűncselekmények

 

Hivatali bűncselekmények

 

A közélet tisztasága elleni bűncselekmények (az új Btk. szerint: Korrupciós bűncselekmények)

 

Közbizalom elleni bűncselekmények

 

Vagyon elleni bűncselekmények (az új Btk. szerint: Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények; Vagyon elleni bűncselekmények)

 

Egyéb

 

Összesen:

 X. Elbírált szabálysértések megoszlása:

Szabálysértések

…… év

Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések

Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni szabálysértések

Pénzügyi és kereskedelmi szabálysértések

Kiemelt közlekedési szabálysértések

Közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések

Egyéb szabálysértésekXI. Elbírált fegyelemsértések megoszlása:

Fegyelemsértések

…… év

Általános magatartási szabályok megsértése

 

Ellenőrzés elmulasztása vagy hanyag teljesítése

 

Elöljárói kötelezettség megszegése

 

Határrendészeti szabályok megszegése

 

Informatikai szabályok megszegése

 

Internethasználat szabályainak megszegése

 

Iratkezelési szabályok megszegése

 

Jelentési kötelezettség megszegése

 

Jogosultságokkal, lehetőségekkel való visszaélés

 

Késés

 

Operatív szabályok megsértése

 

Szakszerűtlen, hanyag munkavégzés

 

Szakszerűtlen intézkedés

 

Szolgálatba lépés szabályainak megsértése

 

Szolgálati jármű használati szabályainak megszegése

 

Szolgálati lőfegyverrel kapcsolatos szabályok megszegése

 

Szolgálati (munkáltatói) igazolvánnyal kapcsolatos szabályok megszegése

 

Tiszteletlen magatartás

 

Adatvédelmi szabályok megszegése

 

Egyéb fegyelemsértés

 XII. Büntetőjogi szankciók megoszlása:

Büntetőjogi szankciók (büntetések, valamint intézkedések)

…… év

Szabadságvesztés

 

Pénzbüntetés

 

Szolgálati viszony megszüntetése

 

Lefokozás

 

Próbára bocsátás

 

Megrovás

 

Egyéb szankció

 XIII. Fegyelmi szankciók megoszlása:

Fegyelmi szankciók

…… év

Figyelmeztetés

 

Feddés

 

Megrovás

 

Pénzbírság

 

Szerződéses jogviszony megszüntetése

 XIV. Méltatlanná válás:

 

…… év

Méltatlanná vált

Méltatlanságot nem állapítottak meg

Összesen:

2. melléklet a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasításhoz


A 12/2018. ORFK utasítás 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 60. sorral egészül ki:

[Szolgálati beosztás/
Munkakör

Hepatitis A elleni védőoltás

Hepatitis B elleni védőoltás

Kullancs- encephalitis elleni védőoltás

Diftéria elleni védőoltás
(40 év felett)

Tetanus elleni védőoltás
(10 évente)

Hastífusz elleni védőoltás]

60.

határvadászok

+

+

+

+

+

3. melléklet a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasításhoz


A szerződéses határvadász gyakorló öltözetének változatai

a) nyáron:

1. változat:
a) hímzett szövetsapka (pilotka), fenyőzöld;
b) gyakorló póló Határvadász felirattal;
c) 10M e. r. gyakorló nadrág;
d) 12M e. r. taktikai öv készlet;
e) 14M e. r. gyakorló bakancs;
f) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, fenyőzöld;
g) karjelvény;
h) hímzett névkitűző;
i) szolgálati azonosító jelvény.

2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal termékkel.

Megengedett viselet:
a) a hímzett szövetsapka (pilotka), fenyőzöld helyett a sivatagi kalap;
b) az 1–2. változat esetén a 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári termék;
c) a 2. változat esetén a 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal helyett a 12M e. r. zubbony, nyári, Határvadász felirattal termék;
d) az 1–2. változat esetén a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett a 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári termék.

b) átmeneti időszakban:

1. változat:
a) hímzett szövetsapka (pilotka), fenyőzöld;
b) 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal;
c) gyakorló póló Határvadász felirattal;
d) 10M e. r. gyakorló nadrág;
e) 12M e. r. taktikai öv készlet;
f) 14M e. r. gyakorló bakancs;
g) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, fenyőzöld;
h) karjelvény;
i) hímzett névkitűző;
j) szolgálati azonosító jelvény.

2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve téli inggel, téli alsóval.

3. változat: az 1–2. változattal egyezik meg, kiegészítve a 10M e. r. gyakorló dzseki, Határvadász felirattal termékkel.

Megengedett viselet:
a) az 1. változat esetén a 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári termék;
b) a 1. változat esetén a 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal helyett a 12M e. r. zubbony, nyári, Határvadász felirattal termék;
c) az 1. változat esetén a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett a 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári termék.

c) télen:

1. változat:
a) kötött sapka, fenyőzöld;
b) 10M e. r. gyakorló dzseki, Határvadász felirattal;
c) 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal;
d) gyakorló póló Határvadász felirattal;
e) 10M e. r. gyakorló nadrág;
f) 12M e. r. taktikai öv készlet;
g) 14M e. r. gyakorló bakancs;
h) bőrkesztyű, fekete;
i) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, fenyőzöld;
j) karjelvény;
k) hímzett névkitűző;
l) szolgálati azonosító jelvény.

2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve téli inggel, téli alsóval.

3. változat: az 1–2. változattal egyezik meg, kiegészítve a kötött sapka, fenyőzöld helyett hímzett szövetsapka (pilotka), fenyőzöld termékkel.

Megjegyzés:
a) Valamennyi viselési időszakban a 16M csapadék ellen védő kabát hímzett váll-lappal és 16M csapadék ellen védő nadrág viselhető.
b) A zubbony nyitott felső patenttal is viselhető.
c) A zubbonyt, a gyakorló pólót a nadrágba tűrve kell viselni.
d) Valamennyi változat kiegészül a jó láthatósági mellény, Határvadász felirattal termékkel, amelynek a viselése kötelező nappal és éjszaka közúti ellenőrzés, valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során, bel- és külterületen egyaránt.
e) Valamennyi viselési időszakban gumicsizma vagy bevetési bakancs viselhető.”
1

Az utasítás a 31. pont alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére