• Tartalom

2022. évi XXVIII. törvény

2022. évi XXVIII. törvény

az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2022.10.14.

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

3. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény módosítása

10. §11

11. §12

4. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. alcím 2022. december 31-én lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. október 10.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 12. § (2) bekezdés alapján 2022. december 31-én lép hatályba.

12

A 11. § a 12. § (2) bekezdés alapján 2022. december 31-én lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére