• Tartalom

3/2022. (I. 11.) IM rendelet

3/2022. (I. 11.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról

2022.02.12.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § (1) bekezdése tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § (2) bekezdése tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § (2)–(5) bekezdése tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § j) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. § és az 1–37., valamint a 43. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. § és az 1–10., 20–26., 38–43. melléklet tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A választási irodák tagjainak oktatása

1. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelező. A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

2. A választási informatikai rendszer

2. § Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében – a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetőjének kezdeményezésére – a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője a székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti az adatfeldolgozási feladatok elvégzését. Ebben az esetben a TVI vezetője gondoskodik az új adatfeldolgozó hely regisztrálásáról.

3. § A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet (a továbbiakban: Knr.) 1. § (1) bekezdése szerinti választási informatikai rendszert (a továbbiakban: informatikai rendszert) kell használni

a) a választási szervek adatainak rögzítéséhez,

b) a szavazókörök kialakításához, kezeléséhez, felülvizsgálatához,

c) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez, a központi névjegyzék kérelmek alapján történő továbbvezetéséhez,

d) a szavazóköri névjegyzék, a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez, a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntés meghozatalához,

e) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

f) a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,

g) a névjegyzékek vezetéséhez kapcsolódó értesítők, határozatok és egyéb döntések elkészítéséhez,

h) a jelölő szervezetek, jelöltek és listák adatainak, a jelölő szervezetek emblémáinak és a jelöltek fényképeinek nyilvántartásához,

i) az ajánlóívek elkészítéséhez, átadásához és visszavételéhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,

j) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,

k) a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártatásával, szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,

l) a szavazóköri jegyzőkönyvek és az eredmény-jegyzőkönyvek, a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, valamint a külképviseleti névjegyzék szavazóhelyiségbe kerülő példányának, továbbá a szavazási levélcsomag átadásához készült jegyzék nyomtatásához, valamint a nyomtatás és hitelesítés megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

m) a rendkívüli események, a napközbeni részvételi adatok, valamint a szavazás lezárásának jelentéséhez,

n) a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

o) a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzéséhez,

p) a választási és a népszavazási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

q) a választási és népszavazási eredmény megállapításának támogatásához,

r) a bírságokkal kapcsolatos feladatok ellátásához és

s) az ajánlóíveken szereplő, ellenőrzött ajánlásokhoz tartozó személyes adatokról történő tájékoztatáshoz.

3. A szavazatok megszámlálását támogató informatikai alkalmazás

4. § A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) az országgyűlési képviselők választása levélben leadott szavazatainak kézi megszámlálását megelőzően a beérkezett szavazatokat informatikai alkalmazás igénybevételével előzetesen megszámlálja, és annak eredményét előzetes tájékoztató adatként közzéteszi.

5. § (1) Az NVI az országos népszavazás levélben leadott szavazatainak megszámlálását a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) felügyelete mellett, annak – egyhangú szavazással hozott, jegyzőkönyvbe foglalt – döntése alapján, két, egymástól független informatikai alkalmazás igénybevételével is elvégezheti.

(2) Az NVI – a szavazás napja előtt legalább 15 nappal – átadja a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelő megbízására jogosultak részére a szavazatfelismerő informatikai alkalmazások

a) forráskódjait,

b) logikai rendszerterveit, üzemeltetési kézikönyveit,

c) minőségbiztosítási jegyzőkönyveit.

(3) Az NVI hozzáférést biztosít a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelő megbízására jogosultak részére a szavazatfelismerő informatikai alkalmazások naplófájljaihoz, amelyek tartalmazzák, hogy adott szavazólap és adott kérdés esetén hogyan minősítették a szavazatot az algoritmusok, illetve – ha a különböző algoritmusok eltérően minősítenek egy szavazatot – az NVI.

4. Az eredmény országosan összesített adatai

6. § (1) Az országgyűlési képviselők választása eredményének országosan összesített adatai:

a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a külképviseleti névjegyzékben és a levélben szavazók névjegyzékében lévő választópolgárok száma,

b) a választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor összesen, továbbá nemzetiségenként,

c) a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazóként megjelent választópolgárok száma,

d) az érvényes szavazási iratok száma,

e) az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma,

f) az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő érvénytelen szavazólapok száma,

g) az érvényes szavazatok száma jelöltenként és listánként,

h) a megszerzett mandátumok száma listánként,

i) a mandátumot szerzett egyéni választókerületi jelöltek és listás jelöltek neve, valamint

j) a nemzetiségi szószólók neve.

(2) A népszavazási eredmény országosan összesített adatai a következők:

a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a külképviseleti névjegyzékben és a levélben szavazók névjegyzékében lévő választópolgárok száma,

b) a választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor összesen,

c) a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazó választópolgárok száma, az érvényes szavazási iratok száma,

d) az urnában, valamint az átjelentkezéssel és külképviseleten szavazó választópolgárok beérkezett borítékjaiban lévő lebélyegzett szavazólapok, továbbá az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma,

e) az érvényes szavazatok száma összesen és válaszonként,

f) a népszavazás érvényessége, az érvényes népszavazás eredményessége.

5. A kormányhivatalok feladatai

7. § (1) A kormányhivatal a választási feladatok ellátása érdekében a TVI, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI), valamint a HVI vezetője által bejelentett igény szerint – megállapodás alapján – biztosítja

a) a megfelelő számú, a kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét, valamint

b) a választási iroda tagjának közreműködését a választási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének rendelkezése szerint.

(2) A kormányhivatal a TVI, az OEVI, illetve a HVI részére – az iroda vezetője által bejelentett igény szerint, megállapodás alapján – térítésmentesen rendelkezésre bocsátja

a) a járási, fővárosi kerületi hivatali infrastruktúrát,

b) az informatikai rendszer eléréséhez szükséges eszközöket, valamint

c) az a) és b) pontban foglaltak igénybevételéhez szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) a választási informatikai rendszerekhez kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása,

b) az informatikai rendszerekkel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő időszakos választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) ajánlóívek nyomtatása,

b) ajánlások ellenőrzése,

c) az egyéni jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatrögzítés,

d) a szavazásnapi napközbeni részvételi adatok és a rendkívüli események rögzítése,

e) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése, továbbá

f) az eredményt megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása.

(5) A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a választási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében. A választási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

II. Fejezet

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

8. § Minden önálló polgármesteri hivatallal rendelkező településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalt működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

9. § (1) A HVI – a Ve. és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) foglalt feladatain túl –

a) az informatikai rendszerben dönt a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről, a döntés aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes,

b) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

c) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

d) előkészíti a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak választását,

e) fogadja az SZSZB – egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) – megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát,

f) gondoskodik az SZSZB tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

g) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

ga) az SZSZB – egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB – tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét,

gb) a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

h) az SZSZB, illetve a HVB és a HVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

i) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

j) gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,

k) fogadja a központilag biztosított szavazási kellékeket, azokat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik biztonságos megőrzésükről,

l) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

m) a szavazóköri névjegyzék lezárását követően kinyomtatja és összefűzi a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, továbbá kinyomtatja a szavazóköri jegyzőkönyveket,

n) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket,

o) átvezeti a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokat a szavazólapokon, vagy az átvezetés szükségességéről tájékoztatja az SZSZB-t, továbbá

p) a megismételt szavazásról értesítőt nyomtat az informatikai rendszerből, és annak megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat.

(2) A HVI vezetője a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, továbbá a nyomtatásról és hitelesítésről, valamint a szavazóköri jegyzőkönyv kinyomtatásáról az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t.

(3) A Knr. 1. melléklet 1. pontjában meghatározott település HVI-je a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak.

(4) A HVI vezetője a Ve. 257/A. §-ában foglalt feltételek teljesülése esetén

a) dönt a szavazás lebonyolításának a Ve. 257/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt módjának alkalmazásáról,

b) alszavazókörök kialakítása esetén kijelöli a szavazatszedő albizottságok tagjait,

c) haladéktalanul értesíti az SZSZB-be tagot megbízó jogosultakat a szavazóköri névjegyzék több részre osztásáról szóló döntéséről, a kialakított alszavazókörök számáról, a névjegyzék alszavazókörök közötti megosztásának konkrét módjáról, valamint arról, hogy hány további tagot bízhatnak meg az SZSZB-be, illetve az alszavazókörökbe, továbbá

d) gondoskodik a szavazóköri névjegyzék több részre osztásáról szóló döntésének haladéktalan rögzítéséről az informatikai rendszerben.

7. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

10. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a szavazóköri névjegyzék kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát kérők jegyzéke vezetéséről,

c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor mind az országgyűlési képviselők választása, mind az országos népszavazás tekintetében adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

e) a szavazás befejezéséről telefonon vagy elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja a HVI-t,

f) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek kiállításában,

g) a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően annak adattartalmát – a HVI vezetőjének utasítása szerint – telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal továbbítja a HVI-hez,

h) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában, továbbá

i) közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(2) Az egy szavazókörrel rendelkező település HVB-je, továbbá a Ve. 78. §-a szerint az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett működő jegyzőkönyvvezető közreműködik az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítéknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(3) A HVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően beérkező mozgóurna iránti igényeket,

b) a jegyzőkönyvvezetőtől fogadja, és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti

ba) a napközbeni részvételi adatokat,

bb) a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyvek tartalmát,

bc) a szavazás lezárásának időpontját,

bd) a szavazóköri jegyzőkönyv (1) bekezdés g) pontja szerint beérkező adatait,

c) a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t, ha adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggéshibát vagy egyéb hibát jelzett,

d) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat és kellékeket,

e) az átvett szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, ellenőrzi a jegyzőkönyvek első és második példányán rögzített adatok egyezőségét, a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvet javításra átadja az SZSZB részére, továbbá

f) a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés esetén gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról.

8. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

11. § (1) A HVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek egy-egy példányának nyilvánosságát,

c) az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítékot legkésőbb a szavazást követő napon az OEVI-hez szállítja,

d) ellátja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos feladatokat, továbbá

e) gondoskodik a választási iratok biztonságos tárolásáról; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon megsemmisíti a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az azok elbírálása során keletkezett döntéseket, a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének kinyomtatott példányát, a visszautasítottak jegyzékét és az ellenőrző lapokat, valamint – a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezése, illetve az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatala után – a szavazólapokat.

(2) A fővárosi kerületi HVI – a Fővárosi Választási Iroda (a továbbiakban: FVI) vezetőjének utasítása alapján – elvégzi a 17. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatokat.

III. Fejezet

KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

9. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást megelőzően

12. § (1) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) átadja a megfigyelőnek a kitűzőt, valamint tájékoztatja jogairól és kötelezettségeiről,

b) ellátja a külképviseleti szavazással és a levélben szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,

c) biztosítja a szavazóhelyiséget, annak felszerelését, valamint a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket,

d) szabályszerűen berendezi a szavazóhelyiséget,

e) a külképviselet épületében a szavazást megelőző tizenötödik naptól

ea) külön urnát biztosít a levélben szavazók válaszborítékjának leadására, amelyet a válaszboríték leadására rendelkezésre álló időben folyamatosan felügyel,

eb) a postai úton a KÜVI-hez beérkező válaszborítékokat megszámlálja és az urnába helyezi, és erről külön – a postai úton beérkezett válaszborítékok számát is tartalmazó – jegyzőkönyvet vesz fel,

ec) a válaszboríték leadására rendelkezésre álló nyitvatartási idő elteltét követően felbontja az urnát, megszámlálja az aznap az urnába helyezett válaszborítékokat, és azokat becsomagolja úgy, hogy a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen a csomag tartalmát megváltoztatni,

ed) az aznap az urnába helyezett válaszborítékok számáról tájékoztatja az NVI-t,

f) az NVI-hez való továbbításukig gondoskodik a válaszborítékokat tartalmazó csomagok biztonságos helyen történő őrzéséről,

g) gondoskodik a szavazólapok, az egyéb választási iratok, továbbá a szavazáshoz szükséges kellékek biztonságos őrzéséről, továbbá

h) a Ve. 268. § (1) bekezdése szerinti adatkérésről kiállított jegyzőkönyvet megküldi az NVI-nek, az NVI-től kapott választ továbbítja az adatigénylőnek.

(2) A KÜVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – a kinyomtatott külképviseleti névjegyzéket összefűzi, az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti, a hitelesítés megtörténtéről tájékoztatja az NVI-t.

(3) A Knr. 1. melléklet 2. pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI

a) hitelesíti a szavazási levélcsomagot a külképviseleten átvevő választópolgárok jegyzékét, és erről tájékoztatja az NVI-t,

b) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a jegyzéken szereplő választópolgárnak, továbbá

c) a levélszavazás szavazólapjainak és azonosító nyilatkozatának a külképviseleten történő kitöltésével kapcsolatos feladatai körében

ca) gondoskodik a szükséges számú szavazófülke elhelyezéséről,

cb) biztosítja a levélszavazás szavazólapjai és az azonosító nyilatkozat helyben történő kitöltésének titkosságát, a Ve. 180. § (1) és (2) bekezdésének betartását,

cc) szükség esetén ellátja a választópolgárok tájékoztatását a Ve. 178. § (2) bekezdésében, továbbá segítését a Ve. 181. § (1) bekezdésében foglaltak szerint,

cd) a helyiségben fenntartja a rendet, amelynek keretében biztosítja a Ve. 173. § (3) bekezdésében, 180. § (3) bekezdésében és 269. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesülését.

10. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazás napján

13. § (1) A KÜVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) a szavazás megkezdéséről és lezárásáról tájékoztatja az NVI-t,

b) ellátja a 12. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feladatokat,

c) ellátja a szavazással és a külképviseleti névjegyzék kezelésével kapcsolatos feladatokat,

d) vezeti a visszautasítottak jegyzékét,

e) jegyzőkönyv megküldésével tájékoztatja az NVI-t a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről,

f) két példányban kiállítja a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyvet,

g) a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv képét megküldi az NVI-nek,

h) a szavazás befejezéséről szóló jegyzőkönyv első példányát, a visszautasítottak jegyzékét, a rontott szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékot, valamint a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket elhelyezi az urnában, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani, valamint

i) a KÜVI tevékenysége ellen benyújtott kifogást azonnal továbbítja az NVI-hez.

(2) A Knr. 1. melléklet 2. pontjában meghatározott külképviseleten működő KÜVI ellátja a 12. § (3) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feladatokat.

11. A külképviseleti választási iroda feladatai a szavazást követően

14. § A KÜVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik a lezárt urna és a válaszborítékokat tartalmazó csomagok NVI-hez szállításáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyv második példányának nyilvánosságát, továbbá

c) gondoskodik a választási iratok biztonságos tárolásáról; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon megsemmisíti a külképviseleti névjegyzék kinyomtatott és elektronikus példányát, a Ve. 268. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait, a fel nem használt szavazólapokat és a külképviseleti megfigyelők adatait.

IV. Fejezet

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

12. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

15. § Az OEVI – a 9. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) átveszi az ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben rögzíti; ha az ajánlóív iránti igény nem teljesíthető, haladéktalanul határozatot hoz az ajánlóív kiadásának megtagadásáról, és azt átadja, illetve megküldi az igénylőnek,

b) az informatikai rendszerből kinyomtatja, és átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

c) átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveszi az ajánlóíveket,

d) átveszi a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,

e) ellenőrzi, hogy a jelölt, illetve a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnak (a továbbiakban: OEVB), ha a jelölt, illetve a jelölő szervezet nem, vagy határidőn túl adta le a rendelkezésére bocsátott ajánlóíveket,

f) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az OEVB döntésének előkészítése érdekében – a szavazóköri névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

fa) az ajánlóív eredeti-e,

fb) az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő polgár és a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

fc) létezik-e – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – választópolgár az adott személyi azonosítóval,

fd) egyeznek-e – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – a választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a szavazóköri névjegyzék adataival, valamint az ajánlást gyűjtő polgár adatai a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban, az útiokmány-nyilvántartásban vagy a vezetőiengedély-nyilvántartásban szereplő adataival,

fe) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és az ajánlóív leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e az országgyűlési képviselők választásán abban az országgyűlési egyéni választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,

ff) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,

g) átveszi a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG-kiterjesztésű, 240×340 pixel felbontású, álló formátumú fájlokat, és azokat feltölti az informatikai rendszerbe,

h) az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti az OEVB-nek a jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, valamint annak jogerőre emelkedését,

i) az interneten közzéteszi az OEVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét, valamint – haladéktalanul – az OEVB határozatait,

j) bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait elektronikus adathordozón átadja a jelöltnek,

k) előkészíti az OEVB tagjainak, póttagjainak választását,

l) fogadja az OEVB megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát,

m) a választókerülethez tartozó más HVI illetékességi területén működő SZSZB-be vagy HVB-be megbízott tag bejelentését továbbítja az illetékes HVI-hez,

n) gondoskodik az OEVB tagjainak és póttagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

o) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

oa) az OEVB tagjainak, valamint az OEVI vezetőjének nevét,

ob) az OEVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

p) az OEVB és az OEVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

q) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között,

r) segítséget nyújt az OEVB-nek a külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálását végző SZSZB kijelöléséhez, a kijelölés eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,

s) ellátja a jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

t) a szavazást megelőző harminchetedik napon 16.00 órát követően előkészíti az OEVB-nek a jelöltek sorsolásáról szóló döntését, majd az OEVB döntését rögzíti az informatikai rendszerben,

u) előterjeszti az OEVB részére az egyéni választókerületi szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,

v) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról,

w) kinyomtatja az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB számára a szavazásnapi jegyzőkönyvet, valamint

x) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak, továbbá

y) a TVI vezetőjének döntése alapján közreműködik a központi biztosítású választási kellékekkel, nyomtatványokkal és a szavazólapokkal összefüggő logisztikai feladatok ellátásában.

13. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napján

16. § Az OEVI – a 10. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) a személyazonosság – magyar vagy más hatóság által kiállított, a személyazonosság igazolására alkalmas okmány alapján történő – ellenőrzését és az átvétel igazolását követően átadja a szavazási levélcsomagot a választópolgárnak,

b) a levélben szavazók válaszborítékainak fogadása körében

ba) 6.00 és 19.00 óra között a székhelyén külön urnát biztosít, amelyet folyamatosan felügyel,

bb) 19.00 órát követően felbontja az urnát, megszámlálja a leadott válaszborítékokat, és azokat szállítóborítékba zárja úgy, hogy annak megsértése nélkül ne lehessen a szállítóboríték tartalmát megváltoztatni,

bc) a leadott válaszborítékok számát az informatikai rendszerben jelenti az NVI-nek,

c) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, és ezekről az intézkedésekről tájékoztatja a TVI, valamint a HVI vezetőjét,

d) átveszi a külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör SZSZB-jétől a lezárt urnát, továbbá

e) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között.

14. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda további feladatai a szavazás napját követően

17. § (1) Az OEVI – a 11. §-ban a HVI számára megállapított, valamint a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) átveszi a HVI-től az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó szállítóborítékot,

b) a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés esetén gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról; az ellenőrzés megtörténtének tényét rögzíti az informatikai rendszerben; ha a jegyzőkönyv formailag vagy tartalmilag hibás, a HVI vezetője útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t a jegyzőkönyv javítása érdekében,

c) az átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat, valamint a levélben szavazók válaszborítékjait tartalmazó szállítóborítékot – az NVI elnökének rendelkezése szerint – a szavazást követő napon az NVI-hez szállítja,

d) gondoskodik a külföldön és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör urnájának biztonságos őrzéséről,

e) az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot átveszi az NVI-től,

f) megszervezi az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB ülését,

g) kinyomtatja az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB szavazóköri jegyzőkönyveit, a nyomtatásról az OEVI vezetője az informatikai rendszerben tájékoztatja az NVI-t,

h) átadja az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB elnöke részére a lezárt urnát, az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó csomagot, valamint az informatikai rendszerből kinyomtatott szavazóköri jegyzőkönyveket,

i) az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvek egy-egy példányát, valamint a választás egyéni választókerületi eredményét tartalmazó jegyzőkönyv informatikai rendszerből kinyomtatott tervezetét az OEVB rendelkezésére bocsátja,

j) az egyéni választókerületi választási eredményt az OEVB jegyzőkönyve alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

k) ellátja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos feladatokat,

l) az OEVB eredményt megállapító határozatának jogerőre emelkedését vagy az ellene érkezett fellebbezés benyújtásának tényét rögzíti az informatikai rendszerben,

m) előkészíti az egyéni választókerületi képviselő megbízólevelének átadását,

n) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az ellenőrzött ajánlások között, továbbá

o) gondoskodik a választási iratok biztonságos tárolásáról; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon megsemmisíti az ajánlóíveket.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni a fővárosi kerületi székhelyű OEVI-re a 11. § (2) bekezdésével érintett jegyzőkönyvek tekintetében.

V. Fejezet

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

18. § A TVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellenőrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevékenységét,

b) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében, továbbá

c) a HVI-k tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez az illetékes OEVI vezetőjének közreműködését igénybe veheti.

15. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

19. § (1) A TVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) nyilvánosságra hozza a TVB tagjainak és a TVI vezetőjének nevét, valamint a TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

b) fogadja a TVB megbízott tagjának bejelentését, ellenőrzi választójogát,

c) gondoskodik a TVB megbízott tagjának eskü-, illetve fogadalomtételéről,

d) a TVB és a TVI tagjainak adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

e) megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek képzését,

f) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet,

g) az informatikai rendszerben rögzíti a TVB-nek a jelölt nyilvántartásba vételével, illetve az ajánlóív visszaszolgáltatásával kapcsolatos kötelezettség megsértésével kapcsolatos OEVB-döntés elleni fellebbezés alapján hozott döntését, valamint annak jogerőre emelkedését, további jogorvoslat esetén a Kúria döntését, továbbá

h) az interneten közzéteszi a TVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét, valamint – haladéktalanul – a TVB határozatait.

(2) A TVI vezetője

a) meghatározza a központilag biztosított kellékek szállításának és átvételének rendjét,

b) az NVI vezetője által kiadott utasítás alapján kiadja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását.

(3) Az FVI vezetője a 17. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok ellátására az OEVI helyett a HVI-t is kijelölheti.

16. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

20. § A TVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról, és erről tájékoztatja az NVI elnökét, valamint

b) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

17. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

21. § A TVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) a listás szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint a listás választás területi részeredményét tartalmazó jegyzőkönyv informatikai rendszerből kinyomtatott tervezetét a TVB rendelkezésére bocsátja,

b) a TVB területi részeredményt megállapító határozatának mellékletét képező jegyzőkönyv adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

c) a TVB területi részeredményt megállapító határozatának jogerőre emelkedését vagy az ellene érkezett fellebbezés benyújtásának tényét rögzíti az informatikai rendszerben, továbbá

d) ellátja a jegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos feladatokat.

VI. Fejezet

KÖZPONTI FELADATOK

18. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

22. § (1) Az NVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) a választás és a népszavazás alapadatait rögzíti az informatikai rendszerben,

b) gondoskodik a TVI-k és a KÜVI-k vezetőinek oktatásáról,

c) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,

d) átveszi a jelölő szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,

e) átveszi a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat ajánlóív iránti igényét tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben rögzíti; ha az ajánlóív iránti igény nem teljesíthető, haladéktalanul határozatot hoz az ajánlóív kiadásának megtagadásáról, és azt átadja, illetve megküldi az igénylőnek,

f) az informatikai rendszerből kinyomtatja, és átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

g) átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveszi az ajánlóíveket,

h) átveszi a pártlista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,

i) átveszi a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listájának bejelentése során a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117/A. § (1) bekezdése szerinti közgyűlési határozatot, a jelöltek személyi lapját és azok mellékleteit, a bejelentésről átvételi elismervényt állít ki, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzíti,

j) átveszi a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, 300 dpi minőségű, fekvő, 472×236 pixel méretű, JPG-fájlformátumú fájlokat, a jelöltek fényképét tartalmazó, JPEG-kiterjesztésű, 240×340 pixel felbontású, álló formátumú fájlokat, a nemzetiségi jelölő szervezet, illetve a nemzetiségi listán szereplő jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó dokumentumokat, és gondoskodik ezek feltöltéséről, valamint rögzítéséről az informatikai rendszerben,

k) rögzíti az informatikai rendszerben az NVB jelölő szervezet, illetve lista nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, valamint az NVB és a Kúria jogerős döntését,

l) bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait elektronikus adathordozón átadja a Ve. 153. § (1) bekezdés b) pontja és az Nsztv. 70. § (1) bekezdése szerinti jogosultaknak,

m) az ajánlóív kiadásával egyidejűleg, illetve – előre bejelentett igény alapján – a szavazást megelőző 38. és 13. napon átadja a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat számára a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok adatait,

n) az l) pont és a 15. § j) pontja szerinti befizetések érdekében a választások hivatalos honlapján közzéteszi fizetési számlaszámát,

o) előkészíti a listák sorsolását, és az arról szóló NVB-döntést rögzíti az informatikai rendszerben,

p) irányítja a szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a nyomdai adatátadás folyamatát,

q) adatot szolgáltat az NVB részére a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek részére járó költségvetési támogatás megállapításához,

r) megküldi a Magyar Államkincstárnak a jelöltek, jelölő szervezetek költségvetési támogatásához szükséges adatokat,

s) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számára postai úton megküldi a szavazási levélcsomagot, vagy azt eljuttatja a választópolgár által megjelölt külképviseletre vagy településre; a szavazási levélcsomagban olyan válaszborítékot küld meg, illetve juttat el a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok részére, amely belföldön és külföldön egyaránt bérmentesítés nélkül feladható,

t) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,

u) fogadja az NVB-be megbízott tagok, a Ve. 245. § (2) bekezdése és a 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelők, valamint a külképviseleti megfigyelők bejelentését, ellenőrzi azok választójogát,

v) gondoskodik az NVB megbízott tagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

w) a választások hivatalos honlapján közzéteszi

wa) az NVB tagjainak és az NVI elnökének nevét, valamint az NVB és az NVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

wb) a többi választási iroda vezetőjének nevét, és a választási irodák hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

wc) az NVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,

wd) a szavazást megelőző ötvenedik napon a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok számát nemzetiségenkénti bontásban,

we) a Ve. 147/F. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tett, politikai reklám közzétételét biztosítani kívánó, közszolgálatinak nem minősülő országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatónak és médiaszolgáltatásának a megnevezését, és a közzétételre biztosított időtartamot,

x) legkorábban a szavazást megelőző hatodik napon megkezdi a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzését, továbbá

y) a Ve. 268. § (1) bekezdése szerinti adatokat – a KÜVI-től beérkezett adatigény alapján – megküldi a KÜVI-nek.

(2) Az NVI elnöke – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) meghatározza az igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit, valamint

b) kiadja a jegyzőkönyvek és egyéb választási iratok továbbításával kapcsolatos utasítását.

19. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

23. § Az NVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) működteti a Választási Központot,

b) működteti a választási információs rendszert,

c) ügyeletet tart a külképviseleti szavazás ideje alatt,

d) nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések és a napközben történt rendkívüli események adatait, azokról tájékoztatja az NVB-t,

e) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás és a népszavazás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat, továbbá

f) fogadja a KÜVI-től a rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyvek és a szavazás lezárásáról kiállított jegyzőkönyvek képét, valamint a benyújtott kifogásokat.

20. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

24. § (1) Az NVI – a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feladatain túl –

a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás és a népszavazás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

b) fogadja a KÜVI-ktől érkező urnákat, valamint a levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat tartalmazó csomagokat, gondoskodik azok őrzéséről,

c) a szavazást követő napon fogadja az OEVI-ktől az átjelentkezéssel leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat, valamint a levélben leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat,

d) országgyűlési egyéni választókerületenként csoportosítja a külképviseleteken leadott, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat, és átadja az OEVI vezetőjének vagy az általa megbízott tagjának,

e) beszkenneli a levélben szavazók szavazólapjait, és

ea) informatikai alkalmazás igénybevételével elvégzi az országos listás szavazatok előzetes megszámlálását, majd az NVB felügyelete mellett a szavazatokat kézzel megszámlálja,

eb) a népszavazás szavazólapjait az NVB jegyzőkönyvbe foglalt döntésének megfelelően, az NVB felügyelete mellett, kézzel vagy informatikai alkalmazás igénybevételével, megszámlálja,

f) a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv adatait rögzíti az informatikai rendszerben, a jegyzőkönyvet beszkenneli, és annak képét feltölti az informatikai rendszerbe,

g) a szavazóköri jegyzőkönyveket beszkenneli, és a választások hivatalos honlapján közzéteszi,

h) adatokat szolgáltat az NVB részére a levélben szavazás és az országos listás választás eredményének, valamint a népszavazási eredmény megállapítása, illetve közzététele céljából,

i) az országos listás választás eredményét megállapító jegyzőkönyv, valamint a népszavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

j) előkészíti az országos listás megbízólevelek átadását,

k) gondoskodik a választás és a népszavazás eredményéről szóló közleményeknek a Magyar Közlönyben történő közzétételéről,

l) az informatikai rendszerben rögzíti az országos listán szereplő jelölt lemondását a jelöltségről,

m) gondoskodik a választási iratok biztonságos tárolásáról; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon megsemmisíti a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, valamint az azok elbírálása során keletkezett döntések, a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke és a Ve. 267/A. §-a szerinti jegyzék elektronikus példányát, a Ve. 268. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait, a megfigyelők nyilvántartott személyes adatait, az ajánlóíveket és az ajánlóívekről az informatikai rendszerbe rögzített adatokat, a levélben szavazás azonosító nyilatkozatait és azok elektronikus adatait és a válaszborítékokat, valamint – a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezése, illetve az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatala után – a levélben szavazás szavazólapjait és azok elektronikus adatait, továbbá

n) a jegyzőkönyveket a szavazást követő kilencvenedik nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén a lefoglalás megszüntetését követően átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

(2) Az NVI elnöke utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésének befejezésére.

VII. Fejezet

NYOMTATVÁNYOK

25. § Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson használandó nyomtatványok mintáit az 1–43. melléklet állapítja meg.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1–43. melléklet a 3/2022. (I. 11.) IM rendelethez1

1

A 7–9. melléklet az 5/2022. (II. 11.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére