• Tartalom

3/2022. (IX. 14.) ÉBM utasítás

3/2022. (IX. 14.) ÉBM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

2022.09.15.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdése és 221. § (2) bekezdése alapján Dányi Gábort 2022. szeptember 1. napjától 2024. június 30. napjáig az állami beruházási kerettörvény kidolgozásáért, valamint a beruházási kontrolling- és elszámolási rendszer működtetéséért felelős miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos

a) ellátja az állami beruházási kerettörvény tervezetének kialakításával összefüggő feladatokat, valamint közreműködik a tárgyban előkészített előterjesztés tárcaközi és társadalmi egyeztetése koordinációjával összefüggő feladatokban,

b) áttekinti az állami beruházóknál vezetett nyilvántartásokat és informatikai rendszereket, intézkedik azok egységesítése érdekében,

c) gondoskodik a beruházások hiteles nyilvántartási és kontrollingrendszerének kialakításáról és működtetéséről.

3. § A miniszteri biztos tevékenységét az építési és beruházási miniszter irányítja.

4. § A miniszteri biztost tevékenysége ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (6) bekezdése szerinti díjazás és juttatások illetik meg.

5. § A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában 3 fős titkárság segíti.

6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére