• Tartalom

30/2022. (IX. 14.) ORFK utasítás

30/2022. (IX. 14.) ORFK utasítás

a Rendőrség távoktatási rendszere működtetésének szabályairól

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Rendőrség távoktatási rendszere működési rendjének, valamint a képzések szervezésének, a végrehajtásuk felügyeletének és az azzal kapcsolatos jogosultságok meghatározása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya

1. Az utasítás hatálya

a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);

b)1 a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR), a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK) és a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek);

c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szervek)

terjed ki.

2. Az utasítás tárgyi hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) távoktatási rendszerére, az annak környezetét alkotó rendszerelemekre (adatokra, szoftverekre, folyamatokra), az informatikai folyamatban szereplő valamennyi dokumentációra – azok teljes életciklusában – terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

3. Az utasítás alkalmazásában

a) adminisztrátor: a ROKK állományából kijelölt, a legmagasabb szintű felhasználó számára meghatározott feladatokat ellátó munkatárs;

b) felhasználó: az RTR-t igénybe vevő személy;

c) jogosultság: meghatározza, hogy az azzal rendelkező személy (felhasználó, tutor, területi adminisztrátor, adminisztrátor) az RTR működését mennyire képes befolyásolni;

d) RTR: olyan, az interneten és az intraneten (https://tavoktatas.police.hu) egyaránt elérhető rendszer-alkalmazás, amelyen keresztül a Rendőrség állománya képzésének végrehajtására digitális formában kerülhet sor;

e) területi adminisztrátor: olyan felhasználó, aki az RTR-en a területi szervek vonatkozásában képzést hozhat létre, feltöltheti az ahhoz tartozó tananyagot és hozzárendelheti a felhasználókat, a saját szervezete esetében a tutoroknak jogosultságot adhat;

f) tutor: a képzéseket szervező, felügyelő személy, aki a képzések tananyagát nem szerkesztheti, de a képzést felügyelheti.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. Az RTR használata

4. Az RTR-t igénybe veheti

a) a cimtar.police.hu rendszerben szereplő és a rendőri szervek hivatalos kapcsolattartására szolgáló elektronikus levelezési címmel (belső személyes e-mail-cím) rendelkező felhasználó ezzel az e-mail-címmel és az ahhoz tartozó jelszóval,

b) a cimtar.police.hu rendszerben nem szereplő és a rendőri szervek hivatalos kapcsolattartására szolgáló elektronikus levelezési címmel (belső személyes e-mail-cím) nem rendelkező felhasználó az adminisztrátor által adott egyedi felhasználónévvel és jelszóval.

5. A felhasználók egy konkrét képzéshez kapnak jogosultságot, amelynek használatával a részükre engedélyezett tartalmakat (így különösen tananyagokat, teszteket, elégedettségi kérdőíveket) használhatják.

6. Az adminisztrátorok végzik

a) az országos képzések létrehozását, azokhoz a tartalom feltöltését,

b) a képzések felügyeletét és az RTR-en belül a felhasználók képzésekhez történő hozzárendelését, továbbá

c) a területi adminisztrátorok részére a jogosultság adását.

7.2 A területi szervek önállóan, valamint a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok az alárendeltségükbe tartozó helyi szervek vonatkozásában is létrehozhatnak képzéseket, azokhoz felhasználókat rendelhetnek.

8. A területi adminisztrátorok – a szolgálati út betartásával – a képzés létrehozásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatják a ROKK-ot az általuk az RTR-en létrehozott képzés megnevezéséről, résztvevőinek tervezett létszámáról, kezdetének és befejezésének időpontjáról.

9. Területi adminisztrátor az lehet, aki eredményesen elvégezte a ROKK által szervezett RTR adminisztrátori képzést.

4. Az RTR üzemeltetési rendje

10. Az RTR informatikai infrastruktúrájának (beleértve a szervert is) üzemeltetője az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály.

11. A KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Informatikai Üzemeltetési Osztály az RTR vonatkozásában üzemelteti a felhasználóoldali helpdesket, amely a felhasználók részére az egyes képzések vonatkozásában telefonon vagy online térben technikai, így különösen bejelentkezéssel, jelszóproblémákkal kapcsolatos segítséget nyújt.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. Ez az utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

1

Az 1. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 179. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 7. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 179. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére