• Tartalom

35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet

35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet hatálybalépéséről1

2022.05.01.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 1. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) – a (2) bekezdésben és a 2. §-ban foglalt kivétellel – 2022. február 15-én lép hatályba.

(2)2

2. §3

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 15-én lép hatályba.

(2) A 4. § 2022. március 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § 2022. május 1-jén lép hatályba.4

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

5. §5

1

A rendelet a 4. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

2

Az 1. § (2) bekezdését a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

4

Az 5. § a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

5

Az 5. § a 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére