• Tartalom

37/2022. (XI. 30.) ORFK utasítás

37/2022. (XI. 30.) ORFK utasítás

a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosításáról1

2022.12.20.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 48/2018. ORFK utasítás) 19. pontja a következő f) alponttal egészül ki:

(A tartalékképzés során:)

„f) az a) alpontban meghatározottaktól eltérően a lövedékálló mellények esetében 5%-os tartalékot kell képezni, amelyeket a területi szerveknél kell tárolni.”

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

lép.

3. A 48/2018. ORFK utasítás 4. melléklet Megjegyzés 1. pontjában az „A 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet” szövegrész helyébe az „Az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet” szöveg lép.

4. Ez az utasítás 2022. december 20-án lép hatályba.

5. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 37/2022. (XI. 30.) ORFK utasításhoz

A SZEMÉLYI ALAPFELSZERELÉSKÉNT – SZAKFELADAT SZERINT – BIZTOSÍTANDÓ FEGYVERZETI SZAKANYAGOK

Fsz.

Ellátandók köre

Maroklőfegyver
(db/fő)

Sorozatlövő lőfegyver
(db/fő)

Kényszerítő eszközök
(db/fő)

Szolgálati lőszer javadalmazás
(fegyver/javadalmazás)

Rendőrbot (járőr gumibot)

Kézbilincs valamelyik változata

Egyéni könnygázszóró palack

9 × 19 mm űrméretű pisztolylőszer pisztolyhoz/ géppisztolyhoz

9 × 19 mm űrméretű öntöltő pisztoly5

9 × 19 mm űrméretű géppisztoly

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Vezetők

11

1

2.

Bűnügyi szolgálati ág4

11

1

1

1

3.

Határrendészeti szolgálati ág7

11

12

12

12

1

4.

Igazgatásrendészeti szolgálati ág

11

1

1

1

1

5.

Közlekedésrendészeti szolgálati ág

11

1

1

1

1

6.

Közrendvédelmi szolgálati ág

11

1

1

1

1

7.

Személyvédelmi- és objektumvédelmi szolgálati ág

11

1

1

1

1

8.

Kommunikációs szolgálati ág

11

1

9.

Állami futárszolgálat

11

1

10.

Bevetési (közterületi támogató feladatokat ellátó és BRFK BBO) szolgálat

11

1

1

1

1

1

11.

Tanúvédelmi szolgálat4

11

1

1

1

12.

Bűnügyi technikai és szakértői szolgálat

1 1

1

13.

Légirendészeti szolgálat

11,6

1

1

1

1

14.

Légiközlekedés védelmi szolgálat

11

1

1

1

1

15.

Repülőtéri rendőri szolgálat

11

1

1

1

1

16.

Rendőri csapaterő (csapatszolgálat)

11

1

1

1

1

17.

Tűzszerész szolgálat

11

1

18.

Ügyeleti szolgálat

11

1

1

1

1

19.

Védelmi igazgatási szolgálat

11

1

1

1

1

20.

Vízirendészeti szolgálat

11

1

1

1

1

21.

Ellenőrzési szakszolgálat

11

1

22.

Gazdasági szakszolgálat

11

1

23.

Hivatali szakszolgálat

11

1

24.

Humánigazgatási szakszolgálat

11

13

13

13

1

25.

ROKK állomány

11

1

26.

NOK állomány

11

1

27.

Fegyveres biztonsági őrség

11

1

1

1

1

28.

RVT törzsállomány

11

1

29.

Iskolaőr

1

1

1

Megjegyzés:
1 Az öntöltő szolgálati maroklőfegyver ellátás, a 9 × 19 mm űrméretű (Standard) maroklőfegyverrel történő teljes kiváltásáig a rendszeresített 9 × 18 mm űrméretű és a 7,65 × 17 mm űrméretű öntöltő szolgálati maroklőfegyverekkel tervezhető.
2 Idegenrendészeti feladatokat ellátó állomány részére tervezhető.
3 Az oktatói feladatokat ellátó állomány részére tervezhető.
4 A nyomozó, a felderítő, a személyvédelmi, a tanúvédelmi, az állami futárszolgálatban résztvevő, valamint a tűzszerész feladatot ellátó állomány részére rejtve is hordható (Compact vagy Subcompact) maroklőfegyver tervezhető.
5 A nyomozó, a felderítő, a személyvédelmi, valamint tanúvédelmi feladatot ellátó állomány kivételével, az állomány – kézméreteit figyelembe véve – 15%-a részére rejtve is hordható (Compact) maroklőfegyver tervezhető.
6 A légirendészeti szolgálat részére a 9 × 19 mm űrméretű (Subcompact) maroklőfegyverrel történő teljes kiváltásáig a rendszeresített 7,65 × 17 mm űrméretű öntöltő szolgálati maroklőfegyverekkel tervezhető.
7 A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred szerződéses határvadász állománya részére a táblázatban szereplő eszközök alegységkészletből kerülnek biztosításra, amelynek mértékét a 3. melléklet 25. sora tartalmazza.
Magyarázat:
BRFK BBO: Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Bevetési Osztály
NOK: Nemzetközi Oktatási Központ
ROKK: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
RVT: Rendvédelmi Technikum (Körmend, Miskolc)”

2. melléklet a 37/2022. (XI. 30.) ORFK utasításhoz

3. melléklet a 37/2022. (XI. 30.) ORFK utasításhoz

4. melléklet a 37/2022. (XI. 30.) ORFK utasításhoz

AZ ALEGYSÉG- ÉS AZ EGYSÉGKÉSZLETET KÉPEZŐ VEGYIVÉDELMI SZAKANYAGOK

Fsz.

Ellátandók köre

Egyéni légzésvédelmi eszköz

Egyéni bőrvédelmi eszköz

Sugárzásjelző és mérőműszer

Gázálarckészlet szűrővel1

Szűrőbetét gázálarchoz7

Könnyű
(egyszer használatos)
szűrő típusú védőruha készlet

Sugárzásjelző

Egyéni sugáradagmérő

Sugárzásszint-
és/vagy
szennyezettség-
mérő

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Rendőrség központi, területi és helyi szerveinél a hivatásos állomány után felszámítandó mennyiség %-ban vagy szervenként db-ban meghatározva (a 2–13. sorban felsoroltak kivételével)

10%

30%

30%

5%

1 db

2.

Bevetési (közterületi támogató feladatokat ellátó) alegységek állománya után megalakítandó készletek %-ban vagy szervenként db-ban meghatározva

1 db

3.

Határrendészeti kirendeltségenként a hivatásos állomány után felszámítandó mennyiség %-ban vagy db-ban meghatározva

10%

1 db5

1 db5

4.

Atomerőmű által veszélyeztetett 0–30 km közötti terület rendőri szervei hivatásos, polgári állománya, valamint gépjármű állománya

100%

100%8

100%

100%6

100%

1 db4

5.

Csapatszolgálati század után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

100%

6.

KR SZOVIG SPŐO hivatásos állománya után felszámítandó készletek %-ban

10%

7.

KR REIG bevetési osztályok hivatásos állománya után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

10%1

8.

KR RBI bevetési osztályok hivatásos állománya után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

100%1

9.

Tisztjelölti állomány után felszámítandó mennyiség db-ban

1 db2

10.

Fegyveres biztonsági őrség állománya után felszámítandó mennyiség db-ban3

2 és 1 db

2 és 1 db

2 és 1 db

11.

ROKK és RVT állománya után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

100%9

10%

100%9

12.

ROKK és RVT hallgatói állománya után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

25%9

25%9

13.

KR HVE szerződéses határvadász állomány után felszámítandó mennyiség %-ban, illetve századonként db-ban meghatározva

20%9

Megjegyzés:
1 A rendőri csapaterő (csapatszolgálati) részére a védősisakra szerelhető változat.
2 Az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklete alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tisztjelöltje esetében alegységkészletként tervezhető.
3 Az 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás 43/C. pontjában meghatározottak szerinti mennyiségben őrhelyenként és önálló járőrtevékenységet végző őrönként alegységi készletbe tervezhető.
4 Az érintett helyi szervek részére tervezhető.
5 Határátkelőhelyenként tervezhető.
6 Az érintett helyi szervek személyszállító gépjármű állományára tervezhető.
7 A rendőrség által alkalmazott könnygázok hatásai ellen is védő (pl. ABEK2P3) szűrőbetét tervezhető.
8 A radioaktív por ellen is védelmet biztosító szűrőbetét tervezhető.
9 Alegységkészletébe (védőruha és gázálarc esetében a viselője méretének megfelelően, továbbá a gázálarcnál a rendőrség által alkalmazott könnygázok hatásai ellen is védő szűrőbetéttel) tervezhető.
Magyarázat:
KR HVE: Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred
KR SZOVIG SPŐO: Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Sándorpalota Őrségi Osztály
KR RBI: Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság
KR REIG: Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság
ROKK: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
RVT: rendvédelmi technikum (Körmend, Miskolc)”
1

Az utasítás az 5. pont alapján hatályát vesztette 2022. december 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére