• Tartalom

376/2022. (X. 5.) Korm. rendelet

376/2022. (X. 5.) Korm. rendelet

a 2022. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

2022.10.07.

A Kormány

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3–5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni.

(2) Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani.

(3) Ha a nyugdíjprémiumra jogosult személy 2022 novemberében meghal, a nyugdíjprémium a nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint, kérelemre vehető fel.

2. § A Tny. 101. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószám a 2022. évben 0,5.

3. § 2022 novemberében egyszeri juttatásra jogosult az a személy, aki 2022 novemberében

1. nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
2. korhatár előtti ellátásban,
3. szolgálati járandóságban,
4. átmeneti bányászjáradékban,
5. táncművészeti életjáradékban,
6. rokkantsági ellátásban,
7. rehabilitációs ellátásban,
8. baleseti járadékban,
9. bányászok egészségkárosodási járadékában,
10. fogyatékossági támogatásban,
11. vakok személyi járadékában,
12. rokkantsági járadékban,
13. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
14. polgármesterek közszolgálati járadékában,
15. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
17. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
18. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban,
19. házastársi pótlékban,
20. házastárs után járó jövedelempótlékban,
21. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
22. nemzeti gondozási díjban vagy
23. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben vagy juttatásban
részesül.

4. § (1) Az egyszeri juttatásra – a 3. §-ban, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – a nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az egyszeri juttatás meghatározásakor valamennyi, a jogosultnak járó, nyugdíjprémiumra vagy egyszeri juttatásra jogosító ellátás összegét össze kell adni, ezen együttes összegre kell a nyugdíjprémium kiszámítására vonatkozó szabályok szerinti számítást elvégezni, majd ennek végeredményéből le kell vonni a jogosultnak járó nyugdíjprémium összegét, és a különbséget kell egyszeri juttatásként folyósítani.

(3) Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén az egyszeri juttatást a 2022 novemberében folyósított 2022. október havi ellátás után kell kiszámítani.

5. § (1) A központi költségvetés megtéríti

a) a Magyar Államkincstárnak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból nem finanszírozható, a b) pontban nem említett,

b) a Hadigondozottak Közalapítványának a 3. § 18. pontja szerinti ellátások után járó

egyszeri juttatás fedezetét és azok végrehajtási költségeit.

(2) A Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a Magyar Államkincstárnak a 3. § 18. pontja szerinti ellátások után járó egyszeri juttatás fedezetét és a végrehajtás költségeit.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §1

1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére