• Tartalom

378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet

378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról1

2022.11.05.

A Kormány

a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3c) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

2. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. §5

3. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, valamint az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) A 3. alcím, valamint a 2. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet

a) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges rendeltetésű hidegkatódos fénycsövekben és külső elektródás fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/274 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

b) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany egyéb általános világítási célra szolgáló nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2021/275 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

c) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany általános világítási célra szolgáló, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/276 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

d) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az általános világítási célra szolgáló, 30 W alatti teljesítményű, legalább 20 000 óra élettartamú, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/277 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

e) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a fémhalogén lámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/278 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

f) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges rendeltetésű egyéb kisülőlámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/279 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

g) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany egyéb kisnyomású kisülőlámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/280 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

h) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges rendeltetésű, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/281 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

i) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a nem egyenes háromsávos foszfor fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/282 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

j) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az általános világítási célra szolgáló, javított színvisszaadási indexű, nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/283 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

k) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany általános világítási célra szolgáló, két végén fejelt lineáris fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/284 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

l) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az egyéb általános világítási célra szolgáló, vagy különleges rendeltetésű fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2021. december 13-i (EU) 2022/287 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelethez9

2. melléklet a 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelethez10

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 6. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére