• Tartalom

39/2022. (XII. 27.) IM rendelet

39/2022. (XII. 27.) IM rendelet

a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról1

2023.01.02.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés d) pontjában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 140. § c) pontjában, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére