• Tartalom

4/2022. (VIII. 18.) TIM utasítás

4/2022. (VIII. 18.) TIM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről1

2022.08.20.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221. § (2) bekezdése alapján 2022. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig Riz Gábort a hazai lignittermelés növeléséért, a villamos energia ellátásbiztonságáért, valamint a lakossági fűtési célú energiaellátás biztonságáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében

a) felméri, elemzi a barnakőszén- és lignittermelés növeléséhez szükséges beruházásokat, valamint azok költségigényét,

b) koordinálja a barnakőszén- és lignittermelés növekedésének biztosítását,

c) felméri, elemzi a barnakőszén- és lignittermelés fokozásához szükséges munkaerőigényt, a munkaerő szakképzettségének helyzetét, különös tekintettel a munkaerő-mobilizáció, valamint a szervezeti és infrastrukturális lehetőségeire,

d) részt vesz a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek előkészítésében, előkészíti és végrehajtja a vezetői döntéseket, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

(2) A miniszteri biztos tevékenységét a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával, valamint a feladatköre szerint illetékes politikai és szakmai felsővezetőkkel szoros együttműködésben végzi.

3. § A miniszteri biztos tevékenységét – az energetikáért felelős államtitkár útján – a technológiai és ipari miniszter irányítja.

4. § A miniszteri biztos tevékenységéért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (9) bekezdése szerint havi bruttó 520 000 forint összegű díjazásra és az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott juttatásokra jogosult.

5. § A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Kit. 22. § (3) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

7. §2

1

Az utasítást a 3/2023. (I. 12.) EM utasítás 7. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 13. napjával.

2

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére