• Tartalom

2022. évi XL. törvény

2022. évi XL. törvény

az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról1

2023.01.01.

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, a 6. § (2) bekezdése és a 7. § a)–c) pontja 2022. december 31-én lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. november 14. A törvény a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2022. évi XLIV. törvény 87. §-a alapján nem lép hatályba.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére