• Tartalom

40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás

40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasításoknak a vármegye elnevezés bevezetésével összefüggő módosításáról1

2023.01.02.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, egyes ORFK utasításoknak a vármegye elnevezés bevezetésével összefüggő módosítása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

1. Az útzár telepítésének és alkalmazásának módjáról szóló 9/1996. (III. 21.) ORFK utasítás módosítása

1.2

2.3

2. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítás módosítása

3.4

4.5

3. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás módosítása

5.6

6.7

4. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás módosítása

7.8

8.9

5. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás módosítása

9.10

10.11

11.12

6. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása

12.13

7. Az Országos Rendőr-főkapitányság telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának rendjéről, valamint a távközlési szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 23/2007. (OT 16.) ORFK utasítás módosítása

13.14

8. A Magyar Honvédség személyi és technikai állományát érintő közúti közlekedési balesetek esetén követendő eljárásról szóló 33/2007. (OT 28.) ORFK utasítás módosítása

14.15

15.16

9. A Rendőrség bűnügyi tevékenységének szakmai irányításáról szóló 51/2007. (OT 31.) ORFK utasítás módosítása

16.17

10. A határforgalom ellenőrzése során alkalmazott határátléptető-, a határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére szolgáló-, valamint a kiegészítő bélyegzők alkalmazásáról szóló 7/2008. (OT 6.) ORFK utasítás módosítása

17.18

11. A madárinfluenza állat-járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó rendőri feladatokra való felkészülésről és a bevezetett járványügyi rendszabályok rendőrségi biztosításáról szóló 9/2008. (OT 7.) ORFK utasítás módosítása

18.19

19.20

12. A vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjéről szóló 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás módosítása

20.21

21.22

13. A rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikáiról szóló 18/2008. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása

22.23

14. A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 19/2008. (OT 11.) ORFK utasítás módosítása

23.24

24.25

25.26

26.27

15. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás módosítása

27.28

16. A Rendőrség egyes szerveinek a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőteret érintő feladatainak végrehajtásában való együttműködési kötelezettségéről, a feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 41/2008. (OT 24.) ORFK utasítás módosítása

28.29

17. A Rendőrség és a civil szervezetek együttműködésének kialakítása során követendő eljárásról szóló 44/2008. (OT. 26.) ORFK utasítás módosítása

29.30

18. A Rendőrség szervei hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti állománya és a nyugállományba vonulók igazolványának, valamint a hivatásos állomány szolgálati azonosító jelvényének és hímzett azonosítójának kiadásáról és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2009. (OT 3.) ORFK utasítás módosítása

30.31

19. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás módosítása

31.32

20. A közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról szóló 32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás módosítása

32.33

21. A Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 40/2009. (OT 23.) ORFK utasítás módosítása

33.34

22. A kábítószer-bűnözés elleni rendőri rendészeti tevékenység során végrehajtandó feladatokról szóló 43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás módosítása

34.35

35.36

23. A sztrájk, a közúti forgalomlassító rendezvény és a közúti közlekedési blokád megtartása során jelentkező rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 46/2009. (OT 28.) ORFK utasítás módosítása

36.37

24. A cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás módosítása

37.38

25. Az autópályákon és autóutakon bekövetkezett közlekedési balesetek jelentési rendjéről szóló 7/2010. (OT 5.) ORFK utasítás módosítása

38.39

26. A sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról szóló 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás módosítása

39.40

40.41

27. A rendőrségi objektumokban elhelyezésre, telepítésre kerülő híradástechnikai, valamint biztonságtechnikai eszközök engedélyezési eljárásáról szóló 9/2010. (OT 5.) ORFK utasítás módosítása

41.42

28. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás módosítása

42.43

29. A Rendőrség idegenrendészeti tevékenységét támogató szakrendszer működtetéséről szóló 15/2010. (OT 8.) ORFK utasítás módosítása

43.44

30. A kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól szóló 19/2010. (OT 9.) ORFK utasítás módosítása

44.45

31. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása

45.46

32. Az Európa Tanács Kínzásellenes Bizottsága (CPT) ajánlásainak végrehajtásáról szóló 22/2010. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása

46.47

33. A dokumentációkészítés szabályairól szóló 25/2010. (OT 13.) ORFK utasítás módosítása

47.48

34. A rendőri csapaterővel megoldandó feladatok során alkalmazható térképekről szóló 31/2010. (OT 17.) ORFK utasítás módosítása

48.49

49.50

35. Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosítása

50.51

36. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása

51.52

37. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosítása

52.53

38. A támadásjelző rendszer működtetéséről szóló 20/2011. (X. 7.) ORFK utasítás módosítása

53.54

39. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködésről, kapcsolattartásról szóló 22/2011. (X. 21.) ORFK utasítás módosítása

54.55

40. A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás módosítása

55.56

56.57

41. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás módosítása

57.58

58.59

42. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról szóló 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás módosítása

59.60

43. A Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás módosítása

60.61

44. Az iskolakerülő gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedés részletszabályairól szóló 22/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

61.62

45. Az általános és középiskolák rendjének fenntartásában történő közreműködés rendőrségi végrehajtásáról szóló 23/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

62.63

46. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása

63.64

64.65

47. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 2/2013. (I. 31.) ORFK utasítás módosítása

65.66

66.67

48. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás módosítása

67.68

68.69

69.70

49. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás módosítása

70.71

71.72

50. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosítása

72.73

73.74

74.75

52. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása

75.76

53. A jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása

76.77

54. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásról szóló 29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás módosítása

77.78

55. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás módosítása

78.79

56. A választásokkal összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 39/2013. (X. 4.) ORFK utasítás módosítása

79.80

57. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagyonkezelésében lévő sportcélú létesítmények hasznosításáról szóló 40/2013. (X. 18.) ORFK utasítás módosítása

80.81

58. Az EMPACT akciótervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 42/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás módosítása

81.82

59. Az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről szóló 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás módosítása

82.83

83.84

60. Az intranethálózat működtetéséről, valamint az Internet és elektronikus levelezési rendszer rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás módosítása

84.85

85.86

61. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosítása

86.87

62. A panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosítása

87.88

63. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról szóló 52/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosítása

88.89

64. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

89.90

65. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

90.91

91.92

92.93

93.94

94.95

95.96

66. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

96.97

67. Az euróra elkövetett pénzhamisítás, valamint a pénzhamisítás elősegítésének bűncselekménye miatt elrendelt nyomozásokhoz nyújtott pénzügyi támogatások igénybevételéről szóló 3/2014. (II. 12.) ORFK utasítás módosítása

97.98

68. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról szóló 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás módosítása

98.99

69. A prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 13/2014. (V. 16.) ORFK utasítás módosítása

99.100

70. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló 15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosítása

100.101

71. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben foglalt, rendőri szerveket érintő feladatok végrehajtásáról szóló 16/2014. (V. 30.) ORFK utasítás módosítása

101.102

102.103

72. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás módosítása

103.104

104.105

73. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás módosítása

105.106

74. Az iratok külföldre továbbításának szabályairól szóló 34/2014. (X. 10.) ORFK utasítás módosítása

106.107

75. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása

107.108

76. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás módosítása

108.109

77. A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás módosítása

109.110

110.111

78. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosítása

111.112

112.113

79. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosítása

113.114

114.115

80. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás módosítása

115.116

81. A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás módosítása

116.117

82. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás módosítása

117.118

83. Az alaki és technikai szemle végrehajtásáról szóló 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás módosítása

118.119

84. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás módosítása

119.120

85. A lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, megsemmisítésének szabályairól szóló 2/2016. (I. 7.) ORFK utasítás módosítása

120.121

86. A Határrendészeti Oktatóbázis működéséről és a határrendészeti célú képzések rendjéről szóló 7/2016. (III. 31.) ORFK utasítás módosítása

121.122

87. A Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosítása

122.123

88. Az arcképelemzési nyilvántartás és az arcképelemző rendszer igénybevételével kapcsolatos feladatokról szóló 11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás módosítása

123.124

89. A gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról szóló 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás módosítása

124.125

125.126

90. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás módosítása

126.127

91. A rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 24/2016. (X. 6.) ORFK utasítás módosítása

127.128

92. A mindenszentek ünnepével, a halottak napjával és az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 28/2016. (X. 17.) ORFK utasítás módosítása

128.129

93. A külföldiek légi úton történő kitoloncolásának végrehajtásáról szóló 29/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás módosítása

129.130

130.131

94. A regionális kábítószervizsgáló laboratóriumok kirendelésének rendjéről szóló 33/2016. (XII. 19.) ORFK utasítás módosítása

131.132

95. Magyarország nemzeti ünnepei és a kiemelt fontosságú események alkalmából megtartott rendezvények rendőri biztosításának végrehajtásáról szóló 2/2017. (I. 18.) ORFK utasítás módosítása

132.133

96. Az igazgatásrendészeti szolgálati ág által ellátott hatósági feladatokhoz kapcsolódó biztonsági okmányok védelméről szóló 10/2017. (II. 21.) ORFK utasítás módosítása

133.134

97. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása

134.135

98. A szolgálatparancsnoki tevékenységről szóló 14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása

135.136

99. A nemzetközi kapcsolattartás rendjéről szóló 15/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása

136.137

100. A forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról szóló 22/2017. (VI. 22.) ORFK utasítás módosítása

137.138

101. Az úszólétesítmények használatáról, üzemben tartásáról, javításáról, karbantartásáról, továbbá a kapcsolódó személyi kötelmek meghatározásáról szóló 24/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás módosítása

138.139

102. Az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM–NGM együttes utasítás végrehajtásáról szóló 25/2017. (VIII. 17.) ORFK utasítás módosítása

139.140

103. A hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás módosítása

140.141

104. A turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 11/2018. (V. 4.) ORFK utasítás módosítása

141.142

105. A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról szóló 16/2018. (V. 31.) ORFK utasítás módosítása

142.143

106. A Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről szóló 17/2018. (V. 31.) ORFK utasítás módosítása

143.144

107. Az Informatikai Biztonsági Szabályzatról szóló 18/2018. (V. 31.) ORFK utasítás módosítása

144.145

108. A Bűnügyi Elemzési Szabályzatról szóló 23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás módosítása

145.146

109. A szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 25/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás módosítása

146.147

147.148

110. A bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és annak egyes nyilvántartásai részére történő adatközléssel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatos feladatokról szóló 26/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás módosítása

148.149

111. A Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjével, valamint a D és F adattárakkal kapcsolatos feladatokról szóló 35/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás módosítása

149.150

112. Az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás módosítása

150.151

113. A bűnügyi felügyelettel kapcsolatban a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról szóló 37/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás módosítása

151.152

114. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 40/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás módosítása

152.153

115. Az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosítása

153.154

116. A Lövészeti Szabályzatról szóló 44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás módosítása

154.155

117. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosítása

155.156

118. A fedett nyomozó biztosításáról szóló 2/2019. (I. 24.) ORFK utasítás módosítása

156.157

119. A műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról szóló 24/2019. (V. 23.) ORFK utasítás módosítása

157.158

120. A gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 30/2019. (VII. 18.) ORFK utasítás módosítása

158.159

121. A minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokról szóló 34/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás módosítása

159.160

122. A rendőrségi toborzás rendjéről szóló 36/2019. (X. 14.) ORFK utasítás módosítása

160.161

123. Az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás módosítása

161.162

162.163

163.164

164.165

124. A közösségi média és az internetes felületek rendőrségi használatáról szóló 41/2019. (XII. 13.) ORFK utasítás módosítása

165.166

125. A pályázat- és projektkezelés rendjéről szóló 9/2020. (IV. 24.) ORFK utasítás módosítása

166.167

167.168

126. Az iskolaőrség tevékenységéről szóló 19/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás módosítása

168.169

127. A nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében fogvatartott személyek kísérésének rendőrségi feladatairól szóló 29/2020. (XI. 13.) ORFK utasítás módosítása

169.170

128. A Rendőrség állományának alkalmasságvizsgálatáról szóló 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása

170.171

129. A Rendőrség Kutyás Szolgálati Szabályzatáról szóló 36/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása

171.172

172.173

130. A Rendőrség Lovas Szolgálati Szabályzatáról szóló 7/2021. (IV. 9.) ORFK utasítás módosítása

173.174

131. Az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 12/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás módosítása

174.175

132. A sebességméréssel összefüggő feladatokról szóló 6/2022. (II. 4.) ORFK utasítás módosítása

175.176

133. Az informatikai alkalmazásfejlesztési folyamatok szabályozásáról szóló 14/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás módosítása

176.177

134. A képfelvétel, a hangfelvétel, valamint a kép- és hangfelvétel készítés egyes szabályairól szóló 15/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás módosítása

177.178

135. A fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga egységes végrehajtásáról, továbbá az Állami Vadászvizsga, a muzeális fegyver használatához szükséges vizsgát lebonyolító vizsgabizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok egységes végrehajtásáról szóló 21/2022. (VI. 30.) ORFK utasítás eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

178.179

136. A Rendőrség távoktatási rendszere működtetésének szabályairól szóló 30/2022. (IX. 14.) ORFK utasítás módosítása

179.180

137. Az előállító egység és az előállító helyiség működtetésével, az előállítás és a visszatartás végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2022. (XI. 30.) ORFK utasítás módosítása

180.181

181.182

138. Záró rendelkezések

182. Ez az utasítás 2023. január 1-jén lép hatályba.

183. Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) egyes szakterületei gondoskodnak a feladatkörükbe tartozó iratminták vonatkozásában a vármegye elnevezés bevezetésével összefüggő módosításról.

184. Az aláírási címpéldányok, információs táblák és logók cseréjéről 2023. június 30-ig kell gondoskodni.

185. Új ruházati termékként a vármegye elnevezést tartalmazó felirattal rendelkező karjelvény adható ki, a megye elnevezést tartalmazó felirattal rendelkező karjelvény 2023. június 30-ig hordható.

186. A bélyegzők, valamint a fokozott biztonságú elektronikus és szervezeti aláírás adatainak aktualizálásáról a soron következő csere alkalmával kell gondoskodni.

187. Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerében a névmódosítás átvezetésének kezdeményezéséről, valamint az adók módjára történő behajtásokkal kapcsolatos regisztráció módosításáról az ORFK Hivatala gondoskodik.

188. Gépjárműállományuk tekintetében a forgalmi engedélyekben a névváltozás bejegyzésének, valamint az új közúti gépjármű-felelősségbiztosítási igazolások és kötelező biztosítási zöldkártyák kiállításának kezdeményezéséről a vármegyei rendőr-főkapitányságok 2023. június 30-ig gondoskodnak.

189. Ez az utasítás 2023. július 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz183

2. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz184

3. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz185

4. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz186

5. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz187

6. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz188

7. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz189

8. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz190

9. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz191

1

Az utasítás a 189. pont alapján hatályát vesztette 2023. július 1. napjával.

2

Az 1. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 60. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 61. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 62. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 63. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 64. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 65. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 66. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 67. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 68. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 69. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 70. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 71. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 72. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 73. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 74. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 75. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 76. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 77. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 78. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 79. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 80. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 81. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 82. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 83. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 84. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 85. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 86. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 87. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 88. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 89. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 90. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 91. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 92. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 93. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 94. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 95. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 96. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 97. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 98. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 99. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 100. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 101. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 102. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 103. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 104. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 105. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 106. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 107. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 108. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 109. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 110. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 111. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 112. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 113. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 114. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 115. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 116. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 117. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 118. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 119. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 120. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 121. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 122. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 123. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 124. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 125. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 126. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 127. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 128. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 129. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 130. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 131. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 132. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 133. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 134. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 135. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 136. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 137. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 138. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 139. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 140. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 141. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 142. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 143. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 144. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 145. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 146. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 147. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 148. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 149. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 150. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 151. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 152. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 153. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 154. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 155. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 156. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 157. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 158. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 159. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 160. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 161. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 162. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 163. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 164. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 165. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 166. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 167. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 168. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 169. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 170. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 171. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 172. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 173. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 174. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 175. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 176. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 177. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 178. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 179. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 180. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 181. pont a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére