• Tartalom

42/2022. (XII. 28.) IM rendelet

42/2022. (XII. 28.) IM rendelet

egyes választási tárgyú rendeleteknek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel összefüggő módosításáról1

2023.01.02.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), b) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és a 3–5. melléklet tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 6–17. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) és b) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím, a 18. melléklet és a 19. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím és a 20–53. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), e) és f) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), e) és f) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § e) és f) kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet módosítása

1. §2

2. A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosítása

2. §3

3. §4

3. Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosítása

4. §5

5. §6

4. A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosítása

6. §7

5. Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet módosítása

7. §8

8. §9

6. Az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 2/2018. (I. 3.) IM rendelet módosítása

9. §10

10. §11

7. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet módosítása

11. §12

12. §13

8. A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 22/2019. (VII. 31.) IM rendelet módosítása

13. §14

9. Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 33/2019. (XII. 23.) IM rendelet módosítása

14. §15

10. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet módosítása

15. §16

11. A közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 2/2022. (I. 11.) IM rendelet módosítása

16. §17

12. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez18

2. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez19

3. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez20

4. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez21

5. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez22

6. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez23

7. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez24

8. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez25

9. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez26

10. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez27

11. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez28

12. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez29

13. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez30

14. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez31

15. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez32

16. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez33

17. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez34

18. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez35

19. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez36

20. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez37

21. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez38

22. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez39

23. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez40

24. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez41

25. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez42

26. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez43

27. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez44

28. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez45

29. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez46

30. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez47

31. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez48

32. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez49

33. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez50

34. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez51

35. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez52

36. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez53

37. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez54

38. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez55

39. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez56

40. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez57

41. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez58

42. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez59

43. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez60

44. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez61

45. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez62

46. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez63

47. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez64

48. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez65

49. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez66

50. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez67

51. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez68

52. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez69

53. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelethez70

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 13. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 14. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 15. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 16. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 17. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 18. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 19. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 20. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 21. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 22. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 23. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 24. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 25. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 26. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 27. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 28. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 29. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 30. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 31. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 32. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 33. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 34. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 35. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 36. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 37. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 38. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 39. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 40. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 41. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 42. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 43. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 44. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 45. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 46. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 47. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 48. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 49. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 50. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 51. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 52. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 53. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére