• Tartalom

44/2022. (IX. 30.) MNB rendelet

44/2022. (IX. 30.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról

2022.10.01.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 78. sora szerinti P37 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet módosításáról szóló 44/2022. (IX. 30.) MNB rendelet 1. mellékletével megállapított tartalommal és kitöltési előírások szerint első alkalommal 2022. október hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.”

2. § A Rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg,

b) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 78. sorában a „számlát vezető bank” szövegrész helyébe az „a kötelezőtartalék-kötelezettség teljesítéséhez forint pénzforgalmi számlát vezető hitelintézet” szöveg

lép.

3. § A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 44/2022. (IX. 30.) MNB rendelethez

A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a P37 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. táblája helyébe a következő tábla lép, valamint a P37 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás a következő 02. táblával és kitöltési előírásokkal egészül ki:
MNB azonosító kód: P37
Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) számla egyenlegéről
01. tábla A levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának havi átlagegyenlege

Sorszám

A hitelintézet törzsszáma

Pénzforgalmi (elszámolási) számla egyenlegének havi átlaga
(ezer Ft, 3 tizedesjegy pontossággal)

a

b

101

102

103

nnn

MNB azonosító kód: P37
Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) számla egyenlegéről
02. tábla: A levelező banknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának napi záróegyenlege

Sorszám

Naptári nap (dátum)

A hitelintézet törzsszáma

Pénzforgalmi (elszámolási) számla napi záró
állománya (ezer Ft, 3 tizedesjegy pontossággal)

a

b

c

101

102

103

nnn

MNB azonosító kód: P37
Kitöltési előírások
Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) számla egyenlegéről
I. Általános előírások
Az adatszolgáltatást a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló MNB rendelet szerinti levelezett tartalékköteles hitelintézet (a továbbiakban: levelezett tartalékköteles hitelintézet) részére a kötelezőtartalék-kötelezettség teljesítéséhez forint pénzforgalmi számlát vezető levelező tartalékköteles hitelintézet (a továbbiakban: adatszolgáltató) teljesíti.
II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
01 tábla: A levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának havi átlagegyenlege
Az adott tárgyhavi átlagegyenlegeket a naptári napok napi záró egyenlegei alapján kell meghatározni.
Amennyiben több levelezett tartalékköteles hitelintézet is az adatszolgáltatónál vezeti a kötelező tartalék elhelyezésére szolgáló forint pénzforgalmi számláját, úgy levelezett tartalékköteles hitelintézetenként (törzsszámonként) kell a táblában megadni a havi átlagos számlaállományt.
02 tábla: A levelező banknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi számlájának napi záróegyenlege
A táblában a tárgyhónap valamennyi naptári napjára vonatkozóan meg kell adni az adatszolgáltató által vezetett, a kötelező tartalék elhelyezésére szolgáló forint pénzforgalmi számla/számlák napi záróegyenlegét.
A napi számlaállományokból számítható havi átlagnak meg kell egyeznie a 01. táblában jelentett
havi átlagállománnyal.
Amennyiben több levelezett tartalékköteles hitelintézet is az adatszolgáltatónál vezeti a kötelező tartalék elhelyezésére szolgáló forint pénzforgalmi számláját, úgy levelezett tartalékköteles hitelintézetenként (törzsszámonként) kell a táblában megadni a naptári napokra vonatkozó számlaállományokat.
A napi záróállományok és a havi átlagos állományok konzisztenciájának levelezett tartalékköteles hitelintézetenként (törzsszámonként) kell fennállnia.”
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére