• Tartalom

2022. évi XLVIII. törvény

2022. évi XLVIII. törvény

a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 1

2023.09.28.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §2

2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

2. §3

3. §4

4. §5

3. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

4. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

8. §9

9. §10

5. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

10. §11

6. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

11. §12

12. §13

13. §14

7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

14. §15

8. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

15. §16

16. §17

17. §18

9. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

18. §19

10. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

19. §20

20. §21

11. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

21. §22

12. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

22. §23

13. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

14. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

32. §33

33. §34

15. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

34. §35

35. § (1)36

(2)37

(3)38

(4)39

36. §40

37. §41

38. §42

39. §43

40. §44

41. §45

42. §46

43. §47

44. § Hatályát veszti az Fttv.

a)48

b)49

c)50

16. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

45. §51

46. §52

47. §53

48. §54

49. §55

50. §56

17. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

51. §57

18.58

52. §59

53. §60

54. §61

55. §62

19. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

56. §63

20. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása

57. §64

21. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

58. §65

22. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

59. §66

23. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítása

60. §67

61. §68

24. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

62. §69

25. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény módosítása

63. §70

26. Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

64. §71

27. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény módosítása

65. §72

66. §73

67. §74

68. §75

69. §76

70. §77

71. §78

28. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény módosítása

72. §79

73. §80

29. Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény módosítása

74. §81

30. Az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló 2022. évi VII. törvény módosítása

75. §82

31. A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény módosítása

76. §83

77. §84

78. §85

79. §86

80. §87

81. §88

32. Záró rendelkezések

82. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 2. § és a 3. §, a 4. § a) pontja, a 4–5. alcím, a 12. §, a 13. §, a 7. alcím, a 16. § és a 17. §, a 9–14. alcím, a 35. § (3) bekezdése, a 36–38. §, a 41. §, a 16. alcím, a 17. alcím, a 19–21. alcím, a 24–26. alcím, a 76. §, a 77. §, a 80. § és a 81. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 78. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

(4)89 A 35. § (4) bekezdése, a 44. § a) pontja, a 18. alcím, a 65–68. §, a 70–71. § és a 73. § 2024. október 1-jén lép hatályba.

83. § A 14. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

84. § A 23. § és a 25. § a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. november 30.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 35. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 35. § (4) bekezdése a 82. § (4) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

40

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 41. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 43. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 44. § a) pontja a 82. § (4) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

49

A 44. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 44. § c) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 49. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 51. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 18. alcím a 82. § (4) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

59

Az 52. § a 82. § (4) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

60

Az 53. § a 82. § (4) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

61

Az 54. § a 82. § (4) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

62

Az 55. § a 82. § (4) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

63

Az 56. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 57. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 58. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 60. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 61. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 62. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 63. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 64. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 65. § a 82. § (4) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

73

A 66. § a 82. § (4) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

74

A 67. § a 82. § (4) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

75

A 68. § a 82. § (4) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

76

A 69. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 70. § a 82. § (4) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

78

A 71. § a 82. § (4) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

79

A 72. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 73. § a 82. § (4) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

81

A 74. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 75. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 76. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 77. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 78. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 79. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 80. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 81. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 82. § (4) bekezdése a 2023. évi LXI. törvény 46. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére