• Tartalom

55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet

55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet

egyes biztosítási tárgyú MNB rendeletek módosításáról1

2023.01.02.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére