• Tartalom

2022. évi LIX. törvény

2022. évi LIX. törvény

egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról1

2023.03.02.

1.2

1. §

2. §

3. §

4. §

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

5. §3

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

6. §4

4. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

7. §5

8. §6

9. §7

10. §8

11. §9

12. §10

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

13. §11

6. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

14. §12

15. §13

16. §14

17. §15

18. §16

19. §17

20. §18

21. §19

22. §20

23. §21

24. §22

25. §23

7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

26. §24

27. §25

28. §26

29. §27

30. §28

31. §29

32. §30

33. §31

34. §32

35. §33

36. §34

37. §35

38. §36

39. §37

40. §38

41. §39

42. §40

43. § (1)41

(2)42

44. §43

45. §44

46. §45

47. §46

48. §47

49. §48

50. §49

51. §50

52. §51

53. §52

54. § Az Nftv.

1.53

2.54

3.55

4.56

5.57

6.58

7.59

8.60

9.61

10.62

11.63

12.64

13.65

14.66

15.67

16.68

17.69

18.70

19.71

20.72

21.73

22.74

23.75

24.76

25.77

26.78

27.79

55. §80

8. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

56. §81

57. §82

58. §83

59. §84

60. §85

61. §86

62. §87

63. §88

64. §89

65. § (1)90

(2)91

(3)92

(4)93

66. §94

67. §95

68. §96

9. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

69. §97

10. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

70. §98

71. §99

72. §100

73. §101

74. §102

75. §103

76. §104

77. §105

11. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

78. §106

79. §107

80. §108

12. A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény módosítása

81. §109

13. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosítása

82. §110

83. §111

84. §112

85. §113

86. §114

87. §115

88. §116

89. § (1)117

(2)118

90. §119

14. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény módosítása

91. §120

92. §121

15. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása

93. §122

94. §123

95. §124

96. §125

16. Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XII. törvény módosítása

97. §126

98. §127

99. §128

17. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény módosítása

100. §129

18. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény módosítása

101. §130

19. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény módosítása

102. §131

20. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény módosítása

103. §132

21. A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvény módosítása

104. §133

22. Záró rendelkezések

105. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. §, a 11. § e)–h) pontja és a 12. § a) pontja az e törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) A 2. alcím, a 15. §, a 25. §, az 54. § 16. pontja, az 56. §, az 58. §, a 60–62. §, a 65. § (4) bekezdése, a 66. § (2) bekezdése, a 67. §, a 68. § és a 76. § j) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 51. §, az 53. § és az 1. melléklet 2023. február 1-jén lép hatályba.

(5) Az 57. §, a 65. § (1) és (3) bekezdése, a 66. § (1) bekezdése és a 11. alcím 2023. március 1-jén lép hatályba.

(6) A 27. §, a 32. §, a 35. §, a 39. §, a 40. §, a 41. §, a 43. § (2) bekezdése, a 49. § és az 54. § 1–5., 8., 14., 15. és a 21–22. pontja 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(7) Az 1. alcím, a 63. §, a 64. § és a 65. § (2) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

(8) A 85. §, a 86. §, a 89. § (2) bekezdése, a 90. § és a 4. melléklet a ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonba vételének cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

(9) A 85. §, a 86. §, a 89. § (2) bekezdése, a 90. § és a 4. melléklet hatálybalépésének naptári napját a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

106. § A 81. § (1) bekezdése, a 83. §, a 86. §, a 89. §, a 90. § (1) bekezdése, a 93–96. §, 100. § (2), (3), (4) és (7) bekezdése, a 101. § (1) és (3) bekezdése, a 102. § (1) bekezdése, a 103. § (1) bekezdése, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet és a 10. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

107. § (1) A 7. §, a 11 . § e)–h) pontja, valamint a 12. § a) pontja a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 8. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2022. évi LIX. törvényhez134

2. melléklet a 2022. évi LIX. törvényhez135

3. melléklet a 2022. évi LIX. törvényhez136

4. melléklet a 2022. évi LIX. törvényhez137

5. melléklet a 2022. évi LIX. törvényhez138

6. melléklet a 2022. évi LIX. törvényhez139

7. melléklet a 2022. évi LIX. törvényhez140

8. melléklet a 2022. évi LIX. törvényhez141

9. melléklet a 2022. évi LIX. törvényhez142

10. melléklet a 2022. évi LIX. törvényhez143

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. december 19.

2

Az 1. alcím (1-4. §) a 105. § (7) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

3

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 27. § a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

26

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 32. § a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

31

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 35. § a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

34

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 39. § a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

38

A 40. § a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

39

A 41. § a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

40

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 43. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 43. § (2) bekezdése a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

43

A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 49. § a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

49

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 51. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 52. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 54. § 1. pontja a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

54

Az 54. § 2. pontja a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

55

Az 54. § 3. pontja a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

56

Az 54. § 4. pontja a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

57

Az 54. § 5. pontja a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

58

Az 54. § 6. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 54. § 7. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 54. § 8. pontja a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

61

Az 54. § 9. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 54. § 10. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 54. § 11. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 54. § 12. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 54. § 13. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 54. § 14. pontja a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

67

Az 54. § 15. pontja a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

68

Az 54. § 16. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 54. § 17. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 54. § 18. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 54. § 19. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 54. § 20. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 54. § 21. pontja a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

74

Az 54. § 22. pontja a 105. § (6) bekezdés alapján 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

75

Az 54. § 23. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 54. § 24. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 54. § 25. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 54. § 26. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 54. § 27. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 55. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 56. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 57. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 58. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 60. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 61. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 62. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 63. § a 105. § (7) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

89

A 64. § a 105. § (7) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

90

A 65. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 65. § (2) bekezdése a 105. § (7) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

92

A 65. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 65. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 66. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 67. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 68. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 69. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 70. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 71. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 72. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 73. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 74. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 75. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 76. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 77. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 78. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 79. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 80. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 81. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 82. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 83. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 84. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 85. § a 105. § (8) bekezdés alapján a ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonba vételének cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

114

A 86. § a 105. § (8) bekezdés alapján a ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonba vételének cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

115

A 87. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 88. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 89. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 89. § (2) bekezdése a 105. § (8) bekezdés alapján a ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonba vételének cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

119

A 90. § a 105. § (8) bekezdés alapján a ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonba vételének cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

120

A 91. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 92. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 93. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 94. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 95. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 96. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 97. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 98. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 99. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 100. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 101. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 102. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 103. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 104. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 4. melléklet a 105. § (8) bekezdés alapján a ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonba vételének cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

138

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére