• Tartalom

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról1

2023.08.01.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

1/A. §3

2. §4

2/A. §5

3. § (1)6

(2)7

(3)8

(4)9

(5)10

(6)11 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 77. § (2) bekezdésétől eltérően az eljárás akadályoztatása következményeként kiszabható eljárási bírság legmagasabb összege jogi személy vagy egyéb szervezet esetén

a) a 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó bírság felső határa;

b)12 a 3. § (3) bekezdése szerinti esetben a korábbi jogsértés miatt a 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján kiszabott bírság legalább kétszerese.

4. §13

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2022. február 15-én lép hatályba.

6. § E rendeletnek az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 3. § (6) bekezdését a Módr1. hatálybalépésekor14 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

6/A. §15 E rendeletnek a veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 3. § (6) bekezdés b) pontját a Módr2. hatálybalépésekor16 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

7. §17 Az e rendelet 2023. július 31-én hatályos 1–2/A. §-ára tekintettel az e rendelet 2023. július 31-én hatályos 3. §-a alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos anyagi jogi szabályok szerint kell elbírálni.

1. melléklet a 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez

Hatósági áras termékek

Megnevezés

1.

kristálycukor (fehér cukor)

2.

búzafinomliszt BL 55

3.

finomított napraforgó étolaj

4.

házi sertés comb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva)

5.

csirkemell, csirkefarhát – hát, egyben vagy külön far és szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva)

6.

ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej

2. melléklet a 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez18

Hatósági áras termékek

1.

Megnevezés

2.

Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

3.

Étkezési burgonya, kivéve újburgonya

1

A rendelet a 6. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. A rendelet a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 16. pontja alapján a 2022. május 31-én hatályos szöveggel 2022. június 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd ez utóbbi rendelet 1. § (3) bekezdését és 2. §-át. A rendelet hatályát a 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 17. pontja a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította. A rendelet a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 12. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022. november 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd e rendelet 1. § (4) bekezdését.

2

Az 1. §-t a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 1/A. §-t a 451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 2. §-t a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2/A. §-t a 451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (1) bekezdését a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (2) bekezdését a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 3. § (3) bekezdését a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § (4) bekezdését a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (5) bekezdését a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 3. § (6) bekezdését a 279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A 3. § (6) bekezdés b) pontja a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 4. §-t a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A hatálybalépés időpontja 2023. június 30.

15

A 6/A. §-t a 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

16

A hatálybalépés időpontja 2023. július 28.

18

A 2. mellékletet a 451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére