• Tartalom

6/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet

6/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának meghatározásáról1

2022.08.01.

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a földgáz egyetemes szolgáltatóra (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató) és az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztóra (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) terjed ki.

2. Általános rendelkezések

2. § (1) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerint kell értelmezni.

(2) E rendeletet az egyetemes szolgáltatóra vonatkozóan a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelettel összhangban kell alkalmazni.

(3) Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti versenypiaci költségeket tükröző, a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% áfával együtt számított) bruttó földgáz ár:

a) 2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ,

b) 2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályát veszti a Rendelet hatályvesztésével egyidejűleg.

1

A rendelet a 3. § (2) bekezdése alapján az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére