• Tartalom

60/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

60/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

Magyarország Kínai Népköztársaság területén található külképviseleteinek külképviseleti névjegyzékébe való felvételre irányuló kérelmekkel kapcsolatos egyes rendelkezéseknek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól1

2022.03.15.

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Figyelemmel a Kínai Népköztársaság területén hatályban lévő, a koronavírus-világjárvány okán bevezetett helyi szabályokra, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 259. § (2) bekezdésétől eltérően, az a szavazóköri névjegyzékben szereplő magyar állampolgár, aki választójogát a Pekingben, a Csungkingban, a Kuangcsouban vagy a Sanghajban működő külképviseleten kívánja gyakorolni, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet – választójoga teljes körű gyakorlásának biztosítása érdekében – úgy nyújthatja be, hogy annak legkésőbb magyar idő szerint 2022. március 7-én 16 óráig kell megérkeznie.

(2) A Pekingben, a Csungkingban, a Kuangcsouban vagy a Sanghajban működő külképviseleten történő szavazás országgyűlési választáshoz kapcsolódó országgyűlési egyéni választókerületi vagy országos pártlistás szavazólapjai a magyarországi szavazáson használt szavazólapoktól annyiban eltérhetnek, hogy azokon a külképviseleti választási iroda kézzel vezeti át a jelölt, lista kiesése miatti változásokat.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére