• Tartalom

2022. évi LXIV. törvény

2022. évi LXIV. törvény

egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról1

2023.07.02.

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

15. §16

16. §17

3. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

17. §18

4. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

18. §19

19. §20

5. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása

20. §21

6. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

1. 43
2. 44
3. 45
4. 46
5. 47
6. 48
7. 49
8. 50
9. 51
10. 52
11. 53
12. 54
13. 55
14. 56
15. 57
16. 58
17. 59
18. 60
19. 61
20. 62
21. 63
22. 64
23. 65
24. 66
25. 67
26. 68
27. 69
28. 70

42. §71

7. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

43. §72

44. §73

45. §74

46. §75

47. §76

48. §77

49. §78

50. §79

8. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása

51. §80

52. §81

53. §82

54. §83

55. §84

56. §85

9. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése

57. §86

10. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 5–10. §, a 12. §, a 13. § b), e) és f) pontja, a 14. § l) pontja, az 51. § és az 52. § (2) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. alcím, az 5. alcím, a 21. §, a 33. § (1) bekezdése, a 34. §, a 35. §, a 37. §, a 40. §, a 41. § 4., 5., 15., 16. és 26. pontja, a 42. § c) pontja, a 43. §, a 46. § (1) bekezdése és a 47–49. § 2023. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 44. §, a 45. §, a 46. § (2) bekezdése, az 50. § és a 9. alcím 2023. február 13-án lép hatályba.

(5) Az 1. §, a 4. §, a 11. § (1) bekezdése, a 13. § a), c), d) és g) pontja, a 14. § a)–k) és m) pontja, a 2. alcím, a 27. § (1) bekezdése, a 33. § (2) bekezdése, a 39. §, a 41. § 2. pontja, az 53. §, az 54. §, az 55. § b) és c) pontja és az 56. § a) pontja 2023. március 1-jén lép hatályba.

(6) A 24. § és a 41. § 17. pontja 2023. július 1-jén lép hatályba.

(7) A 29. §, a 30. § és a 41. § 12–14. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

59. § A 41. § 3. pontja az Alaptörvény 38. cikk (2) bekezdése, az 51. §, az 52. § és az 54–56. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

60. § (1) Az 5. § a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 1994. május 30-i, 94/22/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 17. § a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 44. §, a 45. §, a 46. § (2) bekezdése és az 50. § a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

61. § (1) E törvény 17. §-a, 20. §-a, 21. §-a, 37. §-a, 40. §-a, 41. § 4., 5., 15., 16. és 26. pontja, valamint az 60. § (2) bekezdése tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(2) E törvény 7. és 9. alcíme tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. december 19. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2023. évi XLVI. törvény 52. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

31

A 30. § a 2023. évi XLVI. törvény 52. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

32

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § nyitó szövegrésze a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 41. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 41. § 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 41. § 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 41. § 4. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 41. § 5. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 41. § 6. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 41. § 7. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 41. § 8. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 41. § 9. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 41. § 10. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 41. § 11. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 41. § 12. pontja a 2023. évi XLVI. törvény 52. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

55

A 41. § 13. pontja a 2023. évi XLVI. törvény 52. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

56

A 41. § 14. pontja a 2023. évi XLVI. törvény 52. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

57

A 41. § 15. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 41. § 16. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 41. § 17. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 41. § 18. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 41. § 19. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 41. § 20. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 41. § 21. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 41. § 22. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 41. § 23. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 41. § 24. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 41. § 25. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 41. § 26. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 41. § 27. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 41. § 28. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 43. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 49. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 51. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 52. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 54. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 55. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 56. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 57. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére