• Tartalom

7/2022. (I. 21.) KKM közlemény

7/2022. (I. 21.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi CIX. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

2022.01.21.

A 2021. évi CIX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2021. október 27-i, 196. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 17. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik az Egyezmény hatálybalépéséről:
„A jelen Egyezmény a hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások befejezéséről szóló, diplomáciai úton történő utolsó értesítés kézhezvételétől számított 30. napon lép hatályba.”

Az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2021. december 22.
Az Egyezmény hatálybalépésének naptári napja: 2022. január 21.

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában folytatott tanulmányokat és végzettséget tanúsító okiratok, valamint tudományos fokozatok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 14/1999. (II. 5.) Korm. rendelet hatályvesztésének napja: 2022. január 21.

A fentiekre tekintettel, összhangban a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi CIX. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi CIX. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a és 1. melléklete 2022. január 21-én, azaz kettőezerhuszonkettő január huszonegyedikén lép hatályba.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére