• Tartalom

2022. évi LXXVI. törvény

2022. évi LXXVI. törvény

a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról1

2023.02.02.

1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. § (1)14

(2)15

(3)16

(4)17

14. §18

15. §19

3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

16. §20

17. §21

18. §22

19. §23

20. §24

21. §25

22. § (1)26

(2)27

(3)28

23. §29

24. § (1)30

(2)31

(3)32

(4)33

(5)34

25. §35

26. §36

27. §37

28. §38

29. §39

30. §40

31. §41

32. §42

33. § (1)43

(2)44

34. §45

35. §46

36. §47

37. §48

38. §49

39. §50

40. §51

41. §52

42. § (1)53

(2)54

43. §55

44. §56

45. § (1)57

(2)58

(3)59

46. §60

47. §61

48. §62

49. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1.63

2.64

3.65

4.66

5.67

6.68

7.69

8.70

9.71

10.72

11.73

12.74

13.75

14.76

15.77

16.78

17.79

18.80

19.81

20.82

21.83

22.84

23.85

24.86

25.87

26.88

27.89

28.90

29.91

30.92

31.93

32.94

33.95

34.96

35.97

36.98

37.99

38.100

39.101

40.102

41.103

42.104

43.105

50. § Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1.106

2.107

3.108

4.109

5.110

6.111

7.112

8.113

9.114

10.115

11.116

12.117

13.118

14.119

15.120

16.121

17.122

18.123

19.124

20.125

21.126

22.127

23.128

24.129

25.130

26.131

27.132

28.133

29.134

30.135

31.136

32.137

33.138

34.139

35.140

36.141

37.142

38.143

39.144

40.145

41.146

42.147

43.148

44.149

45.150

46.151

47.152

48.153

49.154

50.155

51.156

52.157

53.158

54.159

55.160

56.161

57.162

58.163

59.164

60.165

4.166

51. §

5.167

52. §

6. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

53. §168

54. §169

55. §170

7. Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény módosítása

56. §171

57. §172

58. § Nem lép hatályba az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény

a)173

b)174

c)175

d)176

e)177

f)178

g)179

h)180

i)181

j)182

k)183

l)184

m)185

n)186

8.187

59. §

9.188

60. §

61. §

10. Záró rendelkezések

62. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 54. §, az 55. § d) pontja az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(3) A 49. § 3. pontja 2023. február 1-jén lép hatályba.

(5) A 24. § (4) bekezdése és a 44. § a Korábbi Koordináló Szerv tulajdonjogát 100%-ban megtestesítő részvények koncessziós hirdetmény szerinti kötelező vételi ajánlatot követő adásvétele ellehetetlenülésének napján lép hatályba.

(6) A 24. § (4) bekezdése és a 44. § hatálybalépésének naptári napját a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(7) A 33. § (2) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

63. § A 24. § (5) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2022. évi LXXVI. törvényhez189

2. melléklet a 2022. évi LXXVI. törvényhez190

3. melléklet a 2022. évi LXXVI. törvényhez191

4. melléklet a 2022. évi LXXVI. törvényhez192

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. december 21.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

5

A 4. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

6

Az 5. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

7

A 6. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

8

A 7. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

9

A 8. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

10

A 9. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

11

A 10. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

12

A 11. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

13

A 12. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

14

A 13. § (1) bekezdése a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

15

A 13. § (2) bekezdése a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

16

A 13. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13. § (4) bekezdése a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

18

A 14. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

19

A 15. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

20

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 22. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 22. § (2) bekezdése a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

28

A 22. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 23. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

30

A 24. § (1) bekezdése a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

31

A 24. § (2) bekezdése a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

32

A 24. § (3) bekezdése a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

33

A 24. § (4) bekezdése a 62. § (5) bekezdés alapján a Korábbi Koordináló Szerv tulajdonjogát 100%-ban megtestesítő részvények koncessziós hirdetmény szerinti kötelező vételi ajánlatot követő adásvétele ellehetetlenülésének napján lép hatályba.

34

A 24. § (5) bekezdése a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

35

A 25. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

36

A 26. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

37

A 27. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

38

A 28. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

39

A 29. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

40

A 30. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

41

A 31. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

42

A 32. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

43

A 33. § (1) bekezdése a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

44

A 33. § (2) bekezdése a 62. § (7) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

45

A 34. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

46

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 41. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 42. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 42. § (2) bekezdése a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

55

A 43. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 44. § a 62. § (5) bekezdés alapján a Korábbi Koordináló Szerv tulajdonjogát 100%-ban megtestesítő részvények koncessziós hirdetmény szerinti kötelező vételi ajánlatot követő adásvétele ellehetetlenülésének napján lép hatályba.

57

A 45. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 45. § (2) bekezdése a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

59

A 45. § (3) bekezdése a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

60

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 48. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

63

A 49. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 49. § 2. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

65

A 49. § 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 49. § 4. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 49. § 5. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 49. § 6. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 49. § 7. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 49. § 8. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 49. § 9. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 49. § 10. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

73

A 49. § 11. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

74

A 49. § 12. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 49. § 13. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

76

A 49. § 14. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

77

A 49. § 15. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

78

A 49. § 16. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 49. § 17. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

80

A 49. § 18. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 49. § 19. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 49. § 20. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 49. § 21. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 49. § 22. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 49. § 23. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 49. § 24. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 49. § 25. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 49. § 26. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 49. § 27. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 49. § 28. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 49. § 29. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 49. § 30. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

93

A 49. § 31. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 49. § 32. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 49. § 33. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 49. § 34. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

97

A 49. § 35. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

98

A 49. § 36. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

99

A 49. § 37. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

100

A 49. § 38. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 49. § 39. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 49. § 40. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 49. § 41. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 49. § 42. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 49. § 43. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

Az 50. § 1. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

107

Az 50. § 2. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

108

Az 50. § 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

Az 50. § 4. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

110

Az 50. § 5. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

111

Az 50. § 6. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

112

Az 50. § 7. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

Az 50. § 8. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

114

Az 50. § 9. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

115

Az 50. § 10. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

116

Az 50. § 11. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

117

Az 50. § 12. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

Az 50. § 13. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

Az 50. § 14. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

Az 50. § 15. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

121

Az 50. § 16. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

122

Az 50. § 17. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

123

Az 50. § 18. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

Az 50. § 19. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

Az 50. § 20. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

Az 50. § 21. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

Az 50. § 22. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

Az 50. § 23. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

Az 50. § 24. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

Az 50. § 25. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

131

Az 50. § 26. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

132

Az 50. § 27. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

Az 50. § 28. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

Az 50. § 29. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

Az 50. § 30. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

Az 50. § 31. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

Az 50. § 32. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

Az 50. § 33. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

Az 50. § 34. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

Az 50. § 35. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

Az 50. § 36. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

Az 50. § 37. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

143

Az 50. § 38. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

Az 50. § 39. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

Az 50. § 40. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

Az 50. § 41. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

Az 50. § 42. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

Az 50. § 43. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

Az 50. § 44. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

Az 50. § 45. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

Az 50. § 46. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

Az 50. § 47. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

153

Az 50. § 48. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

154

Az 50. § 49. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

Az 50. § 50. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

156

Az 50. § 51. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

157

Az 50. § 52. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

Az 50. § 53. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

Az 50. § 54. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

Az 50. § 55. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

Az 50. § 56. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

Az 50. § 57. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

Az 50. § 58. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

Az 50. § 59. pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

165

Az 50. § 60. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 4. alcím (51. §) a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

167

Az 5. alcím (52. §) a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

168

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

Az 54. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

Az 55. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

Az 56. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

172

Az 57. § a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

173

Az 58. § a) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

174

Az 58. § b) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

175

Az 58. § c) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

176

Az 58. § d) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

177

Az 58. § e) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

178

Az 58. § f) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

179

Az 58. § g) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

180

Az 58. § h) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

181

Az 58. § i) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

182

Az 58. § j) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

183

Az 58. § k) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

184

Az 58. § l) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

185

Az 58. § m) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

186

Az 58. § n) pontja a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

187

A 8. alcím (59. §) a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

188

A 9. alcím (60-61. §) a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

189

Az 1. melléklet a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

190

A 2. melléklet a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

191

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 4. melléklet a 62. § (4) bekezdés alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére