• Tartalom

2022. évi LXXXI. törvény

2022. évi LXXXI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2023. évi egységes költségvetéséről1

2023.01.01.

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 1. melléklet szerint fogadja el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2023. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Hatóság 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 58 600,0 millió Ft-ban, azaz ötvennyolcmilliárd-hatszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 58 600,0 millió Ft-ban, azaz ötvennyolcmilliárd-hatszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet szerint fogadja el a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2023. évi működési költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács 2023. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 621,0 millió Ft-ban, azaz hatszázhuszonegymillió forintban,

b) bevételi főösszegét 621,0 millió Ft-ban, azaz hatszázhuszonegymillió forintban

hagyja jóvá.

3. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2023. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 330,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-háromszázharmincmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 330,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-háromszázharmincmillió forintban

hagyja jóvá.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 4. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2023. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 126 577,3 millió Ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmilliárd-ötszázhetvenhétmillió-háromszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 126 577,3 millió Ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmilliárd-ötszázhetvenhétmillió-háromszázezer forintban

hagyja jóvá.

5. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2023. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az Alap 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdése alapján a 2023. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2023. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2022. évi LXXXI. törvényhez

1. A Hatóság 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Személyi juttatások

13 470,0

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 980,0

4

3.

Dologi kiadások

27 750,0

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

10 520,0

6

5.

Beruházások

4 860,0

7

6.

Felújítások

20,0

8

Költségvetési kiadások összesen

58 600,0

2. A Hatóság 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12 855,0

3

2.

Közhatalmi bevételek

36 460,0

4

2.1.

Igazgatási szolgáltatási díjak

260,2

5

2.2.

Frekvenciadíjak

30 870,0

6

2.3.

Azonosítók díja

2 550,0

7

2.4.

Felügyeleti díj

2 400,0

8

2.5.

Üzemeltetési díjak

7,0

9

2.6.

Egyéb bírság bevételei

372,5

10

2.7.

Késedelmi pótlék

0,3

11

3.

Működési bevételek

9 139,0

12

4.

Felhalmozási bevételek

140,0

13

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6,0

14

Költségvetési bevételek összesen

58 600,0

2. melléklet a 2022. évi LXXXI. törvényhez

1. A Médiatanács 2023. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Személyi juttatások

135,0

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18,0

4

3.

Dologi kiadások

422,0

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

28,0

6

5.

Beruházások

18,0

7

Költségvetési kiadások összesen

621,0

2. A Médiatanács 2023. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

274,0

3

2.

Működési bevételek

347,0

4

Költségvetési bevételek összesen

621,0

3. melléklet a 2022. évi LXXXI. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2023. évi kiadási előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 275,0

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

4

3.

Kötbér és bírság

40,0

5

4.

Óvadék

10,0

6

Kiadások összesen

1 330,0

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2023. évi bevételi előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 275,0

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

4

3.

Kötbér és bírság

40,0

5

4.

Óvadék

10,0

6

Bevételek összesen

1 330,0

4. melléklet a 2022. évi LXXXI. törvényhez

1. Az Alap 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

3 361,4

3

1.1.

Médiatanács

274,0

4

1.2.

Médiatanács hivatali szervezete

2 855,0

5

1.3.

Közszolgálati Közalapítvány

232,4

6

2.

Médiatanács Támogatási Program

1 440,0

7

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

2 100,0

8

4.

Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

106 667,1

9

4.1.

Személyi juttatások és járulékok

24 698,4

10

4.2.

Dologi kiadások

68 219,4

11

4.3.

Beruházások, felújítások

13 749,3

12

5.

Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása

1 268,6

13

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

381,6

14

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

193,3

15

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó

8,0

16

9.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

17

10.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdés e szerinti befizetések felhasználása

10 000,0

18

11.

Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

195,0

19

12.

Egyéb céltámogatások felhasználása

696,2

20

Költségvetési kiadások összesen

126 577,3

21

Kiadások összesen

126 577,3

2. Az Alap 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Közszolgálati hozzájárulás

109 748,5

3

2.

Médiaszolgáltatási díj

1 275,0

4

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

21,5

5

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék

50,0

6

5.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdés e szerinti befizetések

10 000,0

7

Költségvetési bevételek összesen

121 095,0

8

6.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

5 482,3

9

Bevételek összesen

126 577,3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. december 21.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére