• Tartalom

94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról1

2022.12.06.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

1/A. §3

1/B. §4

2. §5

2/A. §6

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.

(2)7

3/A. §8

4. §9

5. §10 Az uniós szankciók életbelépése okán az üzemanyagárral kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését11 megelőző napon hatályos 1–1/B. §-ra tekintettel a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

6. §12 A Módr. hatálybalépése13 előtti napon hatályos 1. § (5) bekezdést a Módr. hatálybalépése előtti napig a Módr. hatálybalépése előtti napon hatályos a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti hatósági áron megszerzett üzemanyagok tekintetében alkalmazni kell.

1

A rendelet a 4. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. A rendelet a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 25. pontja alapján a 2022. május 31-én hatályos szöveggel 2022. június 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd ez utóbbi rendelet 1. § (3) bekezdését és 2. §-át. A rendelet hatályát a 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 26. pontja a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította. A rendelet a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 20. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022. november 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd e rendelet 1. § (4) bekezdését.

2

Az 1. §-t a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1/A. §-t a 186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1/B. §-t a 186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. §-t a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2/A. §-t a 186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (2) bekezdését a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 3/A. §-t a 186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 8. § (2) bekezdése.

9

A 4. §-t a 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

11

A hatálybalépés időpontja 2022. december 6. 23:00.

12

A 6. §-t a 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

13

A hatálybalépés időpontja 2022. december 6. 23:00.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére