• Tartalom

95/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

95/2022. (III. 10.) Korm. rendelet

a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról1

2022.11.01.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában Ukrajna területéről érkezett személy:

a) az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti személy,

b) Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár,

c) 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező harmadik országbeli állampolgár.

2. § (1) A Kormány az orosz–ukrán háborús konfliktus területi humanitárius feladatainak koordinálására a megyei, fővárosi védelmi bizottságot (a továbbiakban: védelmi bizottság) jelöli ki.

(2) A védelmi bizottság az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátása keretében

a) szervezi a közigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a társadalmi szervezetek területi szintű együttműködését;

b) a c) pont szerinti feladatai ellátása érdekében adatszolgáltatást kérhet az a) pontban meghatározott szervektől, az illetékességi területén működő közintézményektől, egészségügyi szolgáltatóktól, közszolgáltató és telekommunikációs szervezetektől, valamint a humanitárius feladatok ellátásában közreműködő egyéb szervezetektől;

c) közreműködik az Ukrajna területéről érkezett személyek étkeztetésével, elhelyezésével, szállításával, egészségügyi ellátásával, közoktatásával, foglalkoztatásának elősegítésével, hivatalos okmányokkal való ellátásával kapcsolatos feladatok megszervezésében.

(3) A védelmi bizottság az (1)–(2) bekezdés alapján megtett intézkedésekről rendszeresen adatot szolgáltat a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján a Nemzetbiztonsági Operatív Törzsnek.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §2

1

A rendelet a 4. § (2) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. A rendelet a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 26. pontja alapján a 2022. május 31-én hatályos szöveggel 2022. június 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd ez utóbbi rendelet 1. § (3) bekezdését és 2. §-át. A rendelet hatályát a 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 27. pontja a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította. A rendelet a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 21. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022. november 1-jén hatályba lépett, alkalmazására lásd e rendelet 1. § (4) bekezdését.

2

A 4. § a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 26. pontja alapján nem lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére