• Tartalom

10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás

10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról1

2023.04.07.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Készenléti Rendőrség szervezeti átalakítására tekintettel egyes ORFK utasítások módosítására kiadom az alábbi utasítást:

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás módosítása

1. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 8/2006. ORFK utasítás) 15. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: KR NNI Műveleti Szolgálat), a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály felhatalmazást kap arra, hogy a speciális nyílt parancsot a hatáskörébe utalt speciális bűnüldözési feladatok, így különösen”

2. A 8/2006. ORFK utasítás 16. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A speciális nyílt parancs kiállítására)

„d) a KR NNI Műveleti Szolgálat vezetője”

(jogosult a 15. pontban megjelölt speciális feladatot ellátó hivatásos állománya részére.)

2. A rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikáiról szóló 18/2008. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása

3. A rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikáiról szóló 18/2008. (OT 10.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 18/2008. ORFK utasítás) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Intézkedéstaktikai instruktorként (a továbbiakban: instruktor) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság rendészeti igazgató-helyettese, a vármegyei rendőr-főkapitányságok rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Főosztályainak vezetői, továbbá a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek vezetői 1 fő, a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) Rendészeti Igazgatóság igazgatója bevetési osztályonként és a KR Regionális Bevetési Igazgatóság igazgatója bevetési osztályonként 1-1 fő, lehetőség szerint zászlósi állománykategóriába tartozó, közrendvédelmi vagy határrendészeti szakterületen, valamint a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat vezetője 1 fő műveleti biztosító szakterületen szolgálatot teljesítő, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező rendőr kijelölésére intézkedik.”

4. Hatályát veszti a 18/2008. ORFK utasítás 1. pontjában az „a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra,” szövegrész.

3. A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 19/2008. (OT 11.) ORFK utasítás módosítása

5. A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 19/2008. (OT 11.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 19/2008. ORFK utasítás) 6. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Harmadik fázis: az állati influenzavírus altípus emberi fertőzéseket okoz, de a vírus emberről emberre nem terjed, legfeljebb nagyon ritkán, közeli érintkezés révén.)

„a) A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság elnökének döntése alapján a Rendőrség felkészül a számára meghatározott aktuális feladatok végrehajtására, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és az egészségügyi hatóságokkal való együttműködésre.”

6. A 19/2008. ORFK utasítás 9. pont f) alpontjában az „egészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „egészségügyi hatóságok” szöveg lép.

4. A prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 13/2014. (V. 16.) ORFK utasítás módosítása

7. A prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 13/2014. (V. 16.) ORFK utasítás

a) 21. pontjában a „KR NNI Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya” szövegrész helyébe a „KR NNI Bűnügyi Szolgálat Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztálya” szöveg;
b) 23. pontjában a „KR NNI Felderítő Főosztálya és Elemző-Értékelő Osztálya” szövegrész helyébe a „KR NNI Bűnügyi Szolgálat Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztálya” szöveg
lép.

5. A forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról szóló 22/2017. (VI. 22.) ORFK utasítás módosítása

8. A forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról szóló 22/2017. (VI. 22.) ORFK utasítás 21/A. pontjában a „Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Bűnügyi Technikai Főosztály” szöveg lép.

6. A Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről szóló 17/2018. (V. 31.) ORFK utasítás módosítása

9. A Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről szóló 17/2018. (V. 31.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 17/2018. ORFK utasítás) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A Rendőrség gazdaságvédelmi feladatokat ellátó szervezeti elemei (a továbbiakban: gazdaságvédelmi szervek):

a) az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály (a továbbiakban: ORFK BF BFO KGBEO);

b) a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Szolgálat Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály (a továbbiakban: KR NNI BSZ KGBEFO);

c) a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok (a továbbiakban: rendőr-főkapitányságok) gazdaságvédelmi feladatkörrel rendelkező szervezeti elemei;

d) rendőrkapitányságok gazdaságvédelmi feladatkörrel rendelkező szervezeti elemei.”

10. A 17/2018. ORFK utasítás 13. pont a) alpontjában, 14. pont nyitó szövegrészében, valamint 17. és 18. pontjában a „KR NNI KGBEFŐO” szövegrész helyébe a „KR NNI BSZ KGBEFO” szöveg lép.

7. A Bűnügyi Elemzési Szabályzatról szóló 23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás módosítása

11. A Bűnügyi Elemzési Szabályzatról szóló 23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 23/2018. ORFK utasítás) 5. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi bűnügyi elemző egység:)

„a) a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI) Elemző és Koordinációs Főosztály Elemző-Értékelő Osztálya (a továbbiakban: KR NNI EKFO EEO);”

12. A 23/2018. ORFK utasítás 34. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alárendeltségébe tartozó bűnügyi elemző egység vonatkozásában a rendszeresített, folyamatos és eseti bűnügyi elemzés végrehajtására utasítást adó, valamint a teljesítés engedélyezésére jogosult vezetők:)

„d) a KR NNI igazgatója és igazgatóhelyettesei;”

13. A 23/2018. ORFK utasítás 36. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kivételes esetben, a feladat fontosságára való tekintettel 35. pontban meghatározott sorrendtől eltérést engedélyezhet:)

„b) a KR NNI EKFO EEO esetében a KR NNI igazgatója és igazgatóhelyettesei;”

a) 7. pontjában a „KR NNI Elemző-Értékelő Osztálya” szövegrész helyébe a „KR NNI EKFO EEO” szöveg;

b) 27. pontjában a „KR NNI Elemző-Értékelő Osztályának” szövegrész helyébe a „KR NNI EKFO EEO” szöveg;

c) 36. pont nyitó szövegrészében a „tekintettel 35. pontban” szövegrész helyébe a „tekintettel, a 35. pontban” szöveg;

d) 38. pont a) alpontjában a „KR NNI igazgatója vagy igazgatóhelyettese” szövegrész helyébe a „KR NNI igazgatója és igazgatóhelyettesei” szöveg;

e) 46. és 54. pontjában a „KR NNI igazgatójának vagy igazgatóhelyettesének” szövegrész helyébe a „KR NNI igazgatójának vagy igazgatóhelyetteseinek” szöveg

lép.

8. A szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 25/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás módosítása

15. A szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 25/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 67. pontjában a „Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztályán” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Bűnügyi Technikai Főosztályán” szöveg lép.

9. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosítása

16. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 48/2018. ORFK utasítás) 2. és 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. A fedett nyomozó biztosításáról szóló 2/2019. (I. 24.) ORFK utasítás módosítása

17. A fedett nyomozó biztosításáról szóló 2/2019. (I. 24.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 2/2019. ORFK utasítás) 3. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az utasítás alkalmazásában)

„b) biztosító osztály: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: KR NNI MSZ) Műveleti Főosztály Műveleti Biztosító Osztály;

c) fedett nyomozót foglalkoztató szerv: a KR NNI MSZ Műveleti Főosztály;”

18. A 2/2019. ORFK utasítás 8. pont nyitó szövegrészében a „NEBEK BEI” szövegrész helyébe a „KR NNI MSZ” szöveg lép.

19. Hatályát veszti a 2/2019. ORFK utasítás 1. pont b) alpontja.

11. A minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokról szóló 34/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás módosítása

20. A minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokról szóló 34/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 34/2019. ORFK utasítás) 3. pont b) alpont bb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(„Titkos!” minősítési szintig:)

„bb) a KR igazgatói, a KR ezredparancsnoka, a KR igazgatóhelyettesei, a KR főosztályvezetői és a velük azonos jogállású vezetők, a KR Ügyeleti és Védelmi Szolgálat vezetője, a KR Nemzeti Nyomozó Iroda osztályvezetői, valamint a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály vezetője,”

21. Hatályát veszti a 34/2019. ORFK utasítás 96. pontjában a „KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Különleges Védelmi Osztály” szövegrész.

12. A Rendőrség állományának alkalmasságvizsgálatáról szóló 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása

22. A Rendőrség állományának alkalmasságvizsgálatáról szóló 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 35/2020. ORFK utasítás) 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. KR Regionális Bevetési Igazgatóság bevetési osztályai és a KR Határvadász Ezred határvadász századai hivatásos állománya, valamint a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Szolgálat Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály (a továbbiakban: KR NNI BSZ NBEFO) I–VI. Bűnüldözési Osztály állománya esetén a BM rendelet 4. § b) és f) pontja szerinti egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatot első fokon a szolgálatteljesítési hely szerinti VMRFK alapellátó orvosa és alapellátó pszichológusa végzi.”

23. A 35/2020. ORFK utasítás 22/D. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„22/D. „A KR NNI Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: KR NNI MSZ) fedett állománya esetén a pszichológiai alkalmasságvizsgálatot első fokon a KR NNI MSZ állományában szolgálatot teljesítő, pszichológus végzettséggel rendelkező munkatárs végzi.”

24. A 35/2020. ORFK utasítás 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. A KR NNI BSZ NBEFO I–VI. Bűnüldözési Osztály állományának fizikai alkalmasságvizsgálatát első fokon a KR Regionális Bevetési Igazgatóság állományában foglalkoztatott sportszakember végzi.”

26. Hatályát veszti a 35/2020. ORFK utasítás 27. pontjában az „ , a NEBEK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság” szövegrész.

13. Az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 12/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás módosítása

27. Az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 12/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás 27. pontjában a „Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Különleges Védelmi Osztálynak” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Műveleti Főosztály Tanúvédelmi Szolgálatnak” szöveg lép.

14. A pilóta nélküli állami légijárművek alkalmazásával kapcsolatos feladatokról szóló 13/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás módosítása

28. Hatályát veszti a pilóta nélküli állami légijárművek alkalmazásával kapcsolatos feladatokról szóló 13/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontjában az „és a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ” szövegrész.

15. Záró rendelkezések

29. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

30. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasításhoz

1. A 48/2018. ORFK utasítás 2. mellékletében foglalt táblázatot követő, „Magyarázat” kezdetű rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Magyarázat:
BRFK BBO: Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Bevetési Osztály
KR NNI MSZ: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat”

2. A 48/2018. ORFK utasítás 3. mellékletében foglalt táblázatot követő, „Megjegyzés” kezdetű rendelkezés 14-es lábjegyzete helyébe a következő rendelkezés lép:

14 A KR NNI MSZ MF Műveleti Biztosító Osztály állomány részére tervezhető (14. sor / 4. oszlop).”

3. A 48/2018. ORFK utasítás 3. mellékletében foglalt táblázatot követő, „Magyarázat” kezdetű rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Magyarázat:
BRFK BBO: Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Bevetési Osztály
KR HVE: Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred
KR KSZI LRSZ: Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat
KR NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda
KR NNI MSZ MF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Műveleti Főosztály
KR NNI MSZ MF TVSZ: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Műveleti Főosztály Tanúvédelmi Szolgálat
KR SZOVIG: Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság
KR SZOVIG KŐO: Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Karmelita Őrségi Osztály
KR SZOVIG SPŐO: Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Sándor-palota Őrségi Osztály
KR RBI: Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság
KR REIG: Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság
RIK: Rendőrségi Igazgatási Központ
ROKK RKA: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrképző Akadémia (Adyliget, Szeged)
RVT: Rendvédelmi Technikum (Körmend, Miskolc)”

a) 2. mellékletében foglalt táblázat 1:13 és 1:14 mezőjében a „(NEBEK BEI)” szövegrész helyébe a „(KR NNI MSZ)” szöveg;

b) 3. mellékletében foglalt táblázat 1:8 mezőjében a „KR SZOVIG KVO TVSZ” szövegrész helyébe a „KR NNI MSZ MF TVSZ” szöveg;

c) a 3. mellékletében foglalt táblázat 1:14 mezőjében a „NEBEK BEI Műveleti Főosztály” szövegrész helyébe a „KR NNI MSZ MF” szöveg;

d) 3. mellékletében foglalt táblázat 1:23 mezőjében a „KR NNI hivatásos állománya után” szövegrész helyébe a „KR NNI hivatásos állománya (kivéve KR NNI MSZ MF) után” szöveg

lép.

2. melléklet a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasításhoz

1. A 35/2020. ORFK utasítás 1. melléklet VI. pont 1. alpontjában foglalt táblázat a következő 5b. sorral egészül ki:

(A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat)

5b.

szakirányító 2

igazgató-helyettes (NNI)

X.

2. A 35/2020. ORFK utasítás 1. melléklet VI. pont 1. alpontjában foglalt táblázat a következő 20a. sorral egészül ki:

(A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat)

20a.

osztályvezető 1

osztályvezető (NNI MSZ)

X., XI.***

3. A 35/2020. ORFK utasítás 1. melléklet VI. pont 1. alpontja a táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

„*** Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Műveleti Főosztály szolgálati beosztásai”

4. A 35/2020. ORFK utasítás 1. melléklet VI. pont 2. alpontjában foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

(A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat)

5a.

E

osztályvezető-helyettes (NNI MSZ)

VI., VII.

V.

5. A 35/2020. ORFK utasítás 1. melléklet VI. pont 2. alpontjában foglalt táblázat a következő 6a. sorral egészül ki:

(A

B

C

D

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

alkalmasságvizsgálati kategória

2.

alapfeladat

nem alapfeladat)

6a.

E

alosztályvezető (NNI MSZ)

VI., VII.

V.

6. Hatályát veszti a 35/2020. ORFK utasítás

a) 1. melléklet VI. pont 1. alpontjában foglalt táblázat 13. sora;

b) 1. melléklet VII. pont 1. alpontjában foglalt táblázat 7. sora;

c) 1. melléklet VII. pont 2. alpontjában foglalt táblázat 3. és 4. sora.

1

Az utasítás a 30. pont alapján hatályát vesztette 2023. április 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére