• Tartalom

1003/2023. (I. 13.) Korm. határozat

1003/2023. (I. 13.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

2023.01.13.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek (a továbbiakban: Kvtv.) a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. mellékletével eltérően megállapított XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címét a 18. Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése alcímmel és ezen belül az 1. Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv.-nek a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított XXIII. Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezetét az 1. Gazdaságfejlesztési Minisztérium igazgatása címmel egészíti ki;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2023. január 2-i határnappal a 2. pont szerinti címrendi változás átvezetését hajtsa végre;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 173 300 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Lakossági rezsivédelem cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

1. melléklet az 1003/2023. (I. 13.) Korm. határozathoz

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére