• Tartalom

1005/2023. (I. 19.) Korm. határozat

1005/2023. (I. 19.) Korm. határozat

a Vajszló Nagyközséget érintő infrastrukturális beruházáshoz nyújtandó többlettámogatásról

2023.01.19.

A Kormány

1. egyetért a Vajszló Nagyközséget érintő infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1266/2018. (VI. 11.) Korm. határozatban biztosított forráson felül további 253 125 000 forint támogatás biztosításával Vajszló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére annak érdekében, hogy az infrastruktúra fejlesztés sikeresen megvalósulhasson;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet (a továbbiakban: Kvtv.) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 5. Vajszló Nagyközség Önkormányzata infrastruktúra fejlesztés többletkiadásainak támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős:

pénzügyminiszter
belügyminiszter

Határidő:

azonnal

3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Vajszló központtal megvalósuló szennyvízelvezetési beruházás támogatása érdekében – 253 125 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 5. Vajszló Nagyközség Önkormányzata infrastruktúra fejlesztés többletkiadásainak támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős:

pénzügyminiszter
belügyminiszter

Határidő:

azonnal

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerint átcsoportosított forrás terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül egyedi támogatást nyújtson az Önkormányzat részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára.

1. melléklet az 1005/2023. (I. 19.) Korm. határozathoz

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére