• Tartalom

1027/2023. (II. 9.) Korm. határozat

1027/2023. (II. 9.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő, a lakóterületek szeparációját szolgáló töltés létesítésének előkészítésével összefüggő egyes feladatokról

2023.02.09.

A Kormány

1. egyetért az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési területet Iváncsa település lakóterületétől elválasztó, vizuális takarás, valamint fény-, zaj- és rezgéshatások mérséklése funkciójú töltés megvalósításának és azon növényzet telepítésének előkészítésével;

2. egyetért azzal, hogy

a) – a b) alpontban meghatározott kivétellel – az 1. pont szerinti feladat megvalósítója a Fejér Vármegyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) legyen,

b) az 1. pont szerinti létesítmény tervezését az Építési és Közlekedési Minisztérium végezze el;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek (a továbbiakban: Kvtv.) a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. mellékletével eltérően megállapított IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjét a 11. Fejér Vármegyei Önkormányzat infrastruktúra-fejlesztésének támogatása címmel egészíti ki;

Felelős:

pénzügyminiszter
belügyminiszter

Határidő:

azonnal

4. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a szükséges ingatlanok megszerzése és a felmerült talajvédelmi járulék megfizetése érdekében – 976 726 700 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv.-nek a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 11. Fejér Vármegyei Önkormányzat infrastruktúra-fejlesztésének támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős:

pénzügyminiszter

Határidő:

azonnal

5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerint átcsoportosított forrás terhére az 1. pont szerinti fejlesztéssel összefüggő, a 2. pont a) alpontja, valamint a 4. pont szerinti feladatok támogatásának céljára külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az Önkormányzat részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

6. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára.

1. melléklet az 1027/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére