• Tartalom

1075/2023. (III. 10.) Korm. határozat

1075/2023. (III. 10.) Korm. határozat

a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez biztosítandó támogatásról

2023.03.10.

A Kormány

1. a minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emelésének, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2023. január 1-jétől hatályos pótlékemelésének ellentételezését szolgáló kiegészítő támogatás biztosítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek (a továbbiakban: Kvtv.) a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. mellékletével eltérően megállapított IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, XI. Miniszterelnökség fejezet és XIV. Belügyminisztérium fejezet tekintetében az ellentételezés összegét megalapozó adatszolgáltatások alapján meghatározott költségvetési forrás rendelkezésre állásáról;

Felelős:

pénzügyminiszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő:

az adatok rendelkezésre állását követően azonnal

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 12. A 2023. évi bérintézkedések támogatása címmel történő kiegészítését.

Felelős:

pénzügyminiszter
belügyminiszter

Határidő:

azonnal

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére